Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) – Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2024, các báo cáo trình kỳ họp và thuyết trình các dự thảo nghị quyết
Ngày 07/12/2023, kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tiếp tục chương trình kỳ họp với các nội dung như thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2024, các báo cáo trình kỳ họp và thuyết trình các dự thảo nghị quyết.

Bà Nguyễn Thúy Kiều - Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra về lĩnh vực dân tộc

Tại phiên họp buổi sáng, Trưởng ban Pháp chế và Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2024; các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung có liên quan.
 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải 
thảo luận đối với các báo cáo

Hội đồng nhân dân tỉnh có 9 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại 9 huyện - thị xã - thành phố; được chia thành 07 Tổ thảo luận gồm: Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Cầu Kè, Trà Cú, Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh, huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành họp Tổ, đồng thời có mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham dự; riêng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh do Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần điều hành, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải do Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Duyên Hải điều hành; thời gian họp Tổ 60 phút, kết quả có 37 lượt đại biểu phát biểu với 66 nội dung ý kiến. Đồng thời, tại phiên thảo luận tập trung tại Hội trường, có 04 đại biểu tiếp tục có kiến thảo luận. 

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tổng kết phiên thảo luận

Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, báo cáo về ngân sách, đầu tư công và các báo cáo chuyên đề; các báo cáo của các ngành tư pháp. Đồng thời, các Tổ đại biểu quan tâm đến các vấn đề như: xem xét việc thực hiện Nghị quyết so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng; đầu tư giao thông đường thủy để vận chuyển hàng hóa; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, an sinh xã hội; tỷ lệ xóa nghèo chưa bền vững, chênh lệch giàu nghèo, tỷ lệ thất nghiệp; chất lượng giáo dục - đào tạo, dạy thêm, học thêm; tình trạng ly hôn đang có chiều hướng tăng; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; bảo hiểm y tế cho các hộ mới thoát nghèo còn khó khăn; phát huy giá trị của các di tích gắn với phát triển du lịch; tình hình vi phạm pháp luật về ma túy, trật tự an toàn xã hội, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, giữ gìn cảnh quan môi trường; thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh,…

Ông Châu Văn Hòa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuyết trình các dự thảo nghị quyết

Phiên họp buổi chiều, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuyết trình các dự thảo nghị quyết như: phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2022; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023; thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024; quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2024; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Dự án Phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (đoạn còn lại)); thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh (mở rộng) tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; thông qua quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, thị trấn Mỹ Long và thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, các quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của một số xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè, huyện Trà Cú; sửa đổi Mục III, Mục IV Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 của Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh, kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2020 - 2022.
Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách những người 
được chất vấn trực tiếp tại kỳ họp

Để chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào buổi sáng ngày 08/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết danh sách những người được chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, gồm: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngày 08/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua các nghị quyết và phiên bế mạc kỳ họp.

N.T.Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 71
  • Hôm nay: 1955
  • Trong tuần: 14 963
  • Tất cả: 2993338