Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) – Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; bế mạc kỳ họp
Ngày 08/12/2023, kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tiếp tục chương trình kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và bế mạc kỳ họp. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp và tổ chức 02 điểm cầu trực tiếp tại huyện Càng Long và huyện Châu Thành, mỗi huyện có mời 20 cử tri tham dự để có ý kiến đối với người được chất vấn. Phiên bế mạc kỳ họp có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh qua các thời kỳ.

Tại phiên họp chiều ngày 07/12/2023, để chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết danh sách những người được chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, gồm: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trước khi đi vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Ông Kim Ngọc Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung rất quan trọng của kỳ họp Hội đồng nhân dân; do đó, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri tại 02 điểm cầu bám sát vào nhóm vấn đề chất vấn, đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận, truy vấn thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao; đề nghị Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh trả lời đúng trọng tâm, không né tránh, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi cho trước mắt và lâu dài để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phụ trách.

Ông Lê Văn Thống – đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Càng Long đặt câu hỏi chất vấn đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Trần Trường Giang – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn

Chất vấn đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 06 đại biểu chất vấn, 03 đại biểu truy vấn và 03 ý kiến cử tri tại 02 điểm cầu, về các nội dung như: việc quản lý chất lượng hàng hoá; kiểm tra vấn đề công khai nêm yết giá; xử lý tình trạng lợi dụng thị trường để đầu cơ ghim hàng tăng giá, trục lợi bất chính; việc chấp hành các quy định về chăn nuôi, đặc biệt nuôi chim yến; tiến độ thực hiện hoàn thành, chất lượng các tiêu chí tỉnh nông thôn mới; phát triển sản phẩm OCOP; quản lý, đầu tư các cống phục vụ sản xuất nông nghiệp; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp; chính sách hỗ trợ cho người trồng lúa; chính sách tái cơ cấu nông nghiệp; giải pháp tháo gỡ việc thực hiện hạ độ cao bờ kênh, hạ độ cao đất ruộng.

Bà Trần Thị Kim Hoàng – đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Cầu Ngang đặt câu hỏi chất vấn đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn

Chất vấn đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, có 02 đại biểu chất vấn và 05 ý kiến cử tri tại 02 điểm cầu, về các nội dung như: chất lượng dạy và học; việc dạy thêm, học thêm; việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa; tình trạng thiếu giáo viên; bạo lực học đường trong học sinh.
Chất vấn đối với Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải có 02 đại biểu chất vấn và 02 ý kiến cử tri tại 02 điểm cầu, về các nội dung như: kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tình hình hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, hương lộ, lộ nông thôn; chất lượng công trình giao thông; giải pháp khắc phục việc ùn tắc tại cầu tạm trong thời gian thi công Cầu Long Bình 1.
Chất vấn đối với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có 02 đại biểu chất vấn và 01 ý kiến cử tri tại 02 điểm cầu, về các nội dung như: kiểm tra, thanh tra chất lượng giáo dục của các doanh nghiệp thực hiện hoạt động dạy thêm và học thêm; hoạt động hợp tác xã; đầu tư các tuyến đường để đảm bảo đạt lộ trình đô thị hóa.

Cử tri tại điểm cầu huyện Châu Thành phát biểu ý kiến, kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời chất vấn

Chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có 05 đại biểu chất vấn và 04 ý kiến cử tri tại 02 điểm cầu, về các nội dung như: việc thực hiện chỉ tiêu về môi trường và giao thông trong việc xây dựng nông thôn; việc xây dựng và triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; việc tiêm phòng vắc xin cho trẻ em, chất lượng khám, chữa bệnh; việc thu hút đầu tư; giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp của giới trẻ; công tác quản lý nhà nước về hoạt động điện lực.
Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của cử tri đã thể hiện vai trò trách nhiệm, quyền giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri trong tỉnh. Với tinh thần dân chủ, công khai, hoạt động chất vấn đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động của bộ máy nhà nước và người đứng đầu cơ quan nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu và ý kiến của cử tri, triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp cần thiết, khắc phục những hạn chế, yếu kém tạo chuyển biến tích cực đối với các lĩnh vực vừa được chất vấn.
  

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh qua các thời kỳ tham dự phiên bế mạc kỳ họp

Tại phiên bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến; Chủ tọa kỳ họp thông qua và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết 24 Nghị quyết trong đó có các Nghị quyết quan trọng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 về ngân sách, đầu tư công; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác; các Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh (mở rộng) đến năm 2030; quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, thị trấn Mỹ Long, thị trấn Cầu Ngang; quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của một số xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè, huyện Trà Cú; sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết: quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã;... Đây là những nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp trong tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết vừa được thông qua; đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm, nỗ lực triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất, trước hết cần quan tâm tốt các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, nhất là chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn; đồng thời kêu gọi toàn thể các đồng chí, quý cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần quyết tâm, khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hết mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2024 của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. 

N.T.Đào

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 87
  • Hôm nay: 2126
  • Trong tuần: 15 134
  • Tất cả: 2993509