Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8/2019 và xây dựng chương trình công tác tháng 9/2019
Ngày 29/8/2019, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động tháng 8/2019 và đề ra chương trình công tác tháng 9/2019, ông Nguyễn Minh Tuấn  - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ảnh họp Văn phòng tháng 8/2019

Trong tháng 8/2019, Văn phòng HĐND tỉnh phục vụ Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đến học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Trà Vinh; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh;  tổ chức phiên họp tháng 8/2019; các cuộc họp thông qua: dự thảo báo cáo đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thường lệ thứ 12 - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông báo phân công nhiệm vụ Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo tổng hợp những nội dung còn tồn tại qua giám sát, thẩm tra của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh để đề nghị UBND tỉnh giải trình (từ đầu nhiệm kỳ đến 6 tháng đầu năm 2019); báo cáo tổng hợp đề xuất cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; tiến hành khảo sát và họp Đoàn khảo sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát về việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; làm việc với Thường trực HĐND xã Nhị Long, Thường trực HĐND huyện Càng Long, Thường trực HĐND xã An Phú Tân, Thường trực HĐND huyện Cầu Kè nghe báo cáo tình hình hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã; tiếp 05 lượt công dân; nhận 10 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 09 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết; nhận 06 thông báo kết quả xử lý đơn của các ngành chức năng. Phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên và đột xuất khác.

Tháng 9/2019, Văn phòng HĐND tỉnh phục vụ Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp bất thường và nội dung tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện quý III/2019; giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 về các chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; giám sát về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở các địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tham gia các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; thăm các chùa và gia đình chính sách nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2019 của đồng bào Khmer.


Minh Phương
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1871
  • Trong tuần: 19 009
  • Tất cả: 2980246