Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 9/2019 và xây dựng chương trình công tác tháng 10/2019
Ngày 03/10/2019, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động tháng 9/2019 và đề ra chương trình công tác tháng 10/2019, ông Nguyễn Minh Tuấn  - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ảnh họp Văn phòng tháng 9/2019

Trong tháng 9/2019, Văn phòng HĐND tỉnh phục vụ Thường trực, các Ban HĐND tỉnh làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; hoạt động giải trình của các cơ quan Nhà nước; làm việc với Sở Tài chính, Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố để trao đổi, thống nhất việc thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh; giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 về các chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tế tại UBND huyện Tiểu Cần, UBND huyện Trà Cú và UBND tỉnh; giám sát công tác xét xử, giải quyết các vụ việc dân sự của TAND trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 tại TAND huyện Càng Long, TAND thành phố Trà Vinh và TAND tỉnh; giám sát về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở các địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Càng Long, UBND huyện Cầu Ngang; thăm các chùa và gia đình chính sách nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2019 của đồng bào Khmer tại thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Cầu Ngang; tiếp 08 lượt công dân, nhận 11 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 06 đơn đến các ngành chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền, trả lời 01 đơn, 04 đơn trùng lưu theo dõi, nhận 03 thông báo kết quả trả lời đơn công dân của các ngành chức năng; tham mưu Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh công văn trả lời đơn công dân. Phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên và đột xuất khác.

Tháng 10/2019, Văn phòng HĐND tỉnh phục vụ Thường trực, các Ban HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra và tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX; họp dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX; tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện quý III/2019; giám sát công tác thanh tra hành chính và thanh tra giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; các kết luận, kiến nghị, quyết định của cơ quan Thanh tra được thực thi, xử lý, khắc phục từ năm 2016 - 2019 trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


Minh Phương
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 111
  • Trong tuần: 1 131
  • Tất cả: 3083211