Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh thăm, chúc Tết gia đình Bà Mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan nhận phụng dưỡng nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

Ngày 15/01/2020, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thăm, chúc Tết gia đình Bà Mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan nhận phụng dưỡng nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.