Đại hội Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 12/6/2020, tại Hội trường Văn phòng HĐND tỉnh, diễn ra Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thị Ngọc Thơ - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Phạm Viết Thạch - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đảng viên là lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh, Trưởng, Phó các Phòng và công chức Văn phòng HĐND tỉnh.

Đảng viên biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Chi bộ có 27 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách (02 đồng chí là Tỉnh ủy viên, 06 đồng chí là Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh), 11 đảng viên nữ, 04 đảng viên dân tộc Khmer, 96% đảng viên có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học, sau đại học và 85% đảng viên có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên.
Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ khóa 9; Nghị quyết Đại hội chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 03 bài tham luận của đảng viên về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh”, “Lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  “Công tác xây dựng tổ chức Đảng và vai trò lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ”; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ đã triển khai và tổ chức thực hiện đạt và vượt 07/07 chỉ tiêu, trong đó có 03 chỉ tiêu vượt cao so Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IX đã đề ra. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong gương mẫu của đảng viên trên từng vị trí công tác, giúp Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức về chính trị; kịp thời triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến các văn bản, tài liệu có liên quan cho đảng viên; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm; quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, không để phát sinh biểu hiện suy thoái. Lãnh đạo xây dựng cơ quan và đoàn thể vũng mạnh; hàng năm, Văn phòng HĐND tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được xét tái công nhận cơ quan văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, Công đoàn và Chi đoàn thành niên đều được xếp loại vững mạnh trở lên. Hàng năm 100% đảng viên thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng theo đúng quy định; 100% đảng viên được cấp ủy nơi cư trú đánh giá, xác nhận tốt; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 05 đảng viên mới (đạt 167%),…
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ tập trung vào các nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu như sau: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự đoàn kết nội bộ, nói đi đôi với làm, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 100% trong đảng viên và 90% trở lên trong đoàn viên được triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với Chi bộ nơi cư trú, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nơi cư trú; kết nạp 01 đảng viên; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở đạt từ loại khá trở lên; Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, được xét tái công nhận cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn an ninh trật tự.

 

Chi ủy Chi bộ khóa X ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Thị Trúc Ly - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tái đắc cử Bí thư Chi bộ; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 2 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Trúc Ly ghi nhận sự đóng góp của từng đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức hãy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, cần cù, bằng sự chân thành, chia sẻ, hỗ trợ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.


                                                                                                                   Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 978
  • Trong tuần: 18 357
  • Tất cả: 3000535