Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8/2020 và xây dựng chương trình công tác tháng 9/2020
Ngày 27/8/2020, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động tháng 8/2020 và xây dựng chương trình công tác tháng 9/2020, Bà Nguyễn Thị Trúc Ly  - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Ảnh họp Văn phòng tháng 8/2020

Trong tháng 8/2020, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phục vụ Thường trực HĐND tỉnh: họp thường kỳ tháng 8/2020; họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch và Đề cương báo cáo giám sát chuyên đề việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính. Phục vụ các Ban HĐND tỉnh: giám sát việc quản lý, sử dụng và thanh toán quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của nhà nước trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Cầu Kè, Bệnh viện Y dược cổ truyền và giám sát qua báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tiếp 12 lượt công dân; nhận 06 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 03 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết, 03 đơn trùng lưu theo dõi; nhận 03 thông báo kết quả xử lý đơn của các ngành chức năng. Ban hành 01 Công văn gửi Chánh án Tòa án nhân dân huyện Duyên Hải đôn đốc giải quyết đơn của công dân. Phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên và đột xuất khác.

Tháng 9/2020, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phục vụ Đoàn giám sát số 02 của HĐND tỉnh giám sát việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019 đối với đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế. Phục vụ Thường trực, các Ban HĐND tỉnh: họp báo tuần, họp thường kỳ tháng 9/2020 của Thường trực; họp thảo luận và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng và thanh toán quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của nhà nước trên địa bàn tỉnh; giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện; giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở tại Sở Tư pháp, UBND phường 2 (thị xã Duyên Hải), UBND thị xã Duyên Hải, UBND xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang), UBND huyện Cầu Ngang; khảo sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND huyện Tiểu Cần, UBND huyện Cầu Kè.


 Minh Phương

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 968
  • Trong tuần: 18 347
  • Tất cả: 3000525