Càng Long: Triển khai thực hiện tốt mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm"

Theo báo cáo kết quả thực hiện mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm" của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, huyện Càng Long được đánh giá là một trong những địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện tốt mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm" với những kết quả đạt được đáng khích lệ, qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, mang lại sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện

Được biết, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Càng Long luôn được Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt chú trọng và xác định là một trong những nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội huyện nhà.

Từ cuối năm 2016, UBND huyện Càng Long đã tập trung triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” theo Quyết định số 2753/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh, xem đây là một trong những công tác mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cung ứng dịch vụ hành chính công của huyện. Nội dung của mô hình là tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác tiếp công dân; thực hiện “nụ cười công sở” và các quy định về văn hóa công sở, quy tắc ứng xử. Triển khai thực hiện mô hình, UBND huyện Càng Long đã khẩn trương lựa chọn nội dung để triển khai, thực hiện, bám sát nội dung, yêu cầu theo quyết định của UBND tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được bước đầu, từ năm 2018 đến nay, UBND huyện Càng Long đã tiếp tục thực hiện và bổ sung nội dung "trách nhiệm" vào mô hình, chuyển thành mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm" theo chỉ đạo của UBND tỉnhnhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Đến nay, việc thực hiện mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm" đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau: (1). Về công tác cải cách thủ tục hành chính: UBND huyện Càng Long tập trung kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chú trọng lựa chọn, phân công công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn cũng như kỷ năng giao tiếp, ứng xử để bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, sắp xếp, bố trí bàn, ghế làm việc phù hợp, chỗ ngồi chờ cho Nhân dân đến giao dịch hành chính. (2). Về thực hiện quy chế dân chủ: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP), cụ thể: Thực hiện công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương, đơn vị tại nơi tiếp công dân; bố trí hòm thư góp ý và số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ quan sát và thuận tiện trong việc tham gia góp ý vào quá trình xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng, phê bình phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (3). Về tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh và đơn, thư khiếu nại của công dân: Các cơ quan, đơn vị trong huyện đều thực hiện tốt việc ban hành Kế hoạch tiếp công dân theo quy định; tổ chức tiếp nhận và giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của Nhân dân, tổ chức và cá nhân đảm bảo đúng quy định, kịp thời, nhanh chóng; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức tiếp công dân nghiêm túc, công khai lịch tiếp công dân; bố trí nơi tiếp công dân lịch sự, thoáng mát, qua các buổi tiếp xúc, gặp gỡ, giúp cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, để có biện pháp giải quyết, chấn chỉnh kịp thời, đồng thời, chỉ đạo, điều hành tốt hơn tại đơn vị. (4). Về thực hiện quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức: UBND huyện Càng Long chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động tuyên truyền, phổ biến và quán triệt cho công chức, viên chức thực hiện nghiêm Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 03/2007QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên,  Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về đẩy nhanh xây dựng chính quyền các cấp “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Từ những kết quả trên cho thấy, mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” được triển khai thực hiện tốt đã nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, thực thi nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Càng Long, tạo điều kiện cho Nhân dân trong huyện tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại. Tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của công chức, viên chức, đặc biệt là công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong huyện có sự chuyển biến tích cực, trong giao tiếp, ứng xử, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính luôn có thái độ ân cần, niềm nở, chịu khó lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của người dân, tạo được hình ảnh thân thiện, gần gũi trong nhìn nhận, đánh giá của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Khánh Minh

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 557
  • Trong tuần: 7,562
  • Tất cả: 617,754