Càng Long tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc Khmer

Ngày 27/4, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Càng Long kết hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Trà Vinh, tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống tại xã Bình Phú. Tham dự buổi tuyên truyền có lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh; lãnh đạo Phòng Tư pháp, Chi Cục thuế huyện, Toàn án, Công an huyện và trên 50 bà con là người dân tộc Khmer tại các ấp trong xã.

 

Đông đảo người dân tộc Khmer xã Bình Phú tham gia buổi tuyên truyền

 

Tại buổi tuyên truyền đại biểu được nghe triển khai nội dung các Luật: Vệ sinh an toàn thực phẩm, Hôn nhân và gia đình, luật Phòng chống bạo lực gia đình, luật Trẽ em, Luật Dân sự, Hình sự, Phòng chống ma túy, Khiếu nại tố cáo, Phòng chống tham nhũng, luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ, luật Giao thông đường bộ, luật Đất đai, luật Môi trường, luật Quân sự. Đặc biệt Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Trà Vinh giới thiệu một số nội dung trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, người có công và Nghị định số 19 của Thủ tướng Chính phủ về Hụi, biêu, phường…Do huyện Càng Long là địa phương có đông bà con Khmer sinh sống tập trung tại các xã Bình Phú, Phương Thạnh và Huyền Hội nên việc tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thời gian qua, đã phát huy vai trò quan trọng, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn…

 

Mặc khác hoạt động trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc, thực thi quyền con người, quyền công dân, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Từ đó, dần hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Minh Hùng

Đài TT Càng Long

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 334
  • Trong tuần: 19,203
  • Tất cả: 2,468,291