Huyện ủy Càng Long Hội nghị cán bộ hưu trí báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 29/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long tổ chức hội nghị cán bộ hưu trí báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2022 và lấy ý kiến đóng góp vào chương trình 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự hội nghị có các đồng chí cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Huyện ủy qua các thời kỳ đang sinh sống tại huyện Càng Long. Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư huyện ủy - Chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi hội nghị

Tại hội nghị đại biểu được nghe Thường trực Huyện ủy báo báo tóm tắt dự thảo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2022, kết quả đánh giá sơ bộ 29 chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra huyện có 12 chỉ tiêu đạt và vượt; 03 chỉ tiêu còn lại đạt từ 97 - 99 %, 03 chỉ tiêu đạt từ 52-75 %. Đáng lưu ý Huyện đã chỉ đạo thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn; xây dựng thành công 03 ấp  nông thôn mới; công nhận 05 ấp nông thông mới kiễu mẫu; huyện đạt 05 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 5.983 tỷ đồng, đạt 52,73% so kế hoạch, tăng 10,60% so cùng kỳ; Trong đó: giá trị các ngành nông nghiệp 2.316 tỷ đồng; giá trị thủy sản 261 tỷ đồng, tăng 37,57% so cùng kỳ; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 657 tỷ đồng, tăng 7,23% so cùng kỳ; giá trị ngành xây dựng 670 tỷ đồng, tăng 30,86% so cùng kỳ; giá trị thương mại - dịch vụ 2.079 tỷ đồng, tăng 13,30% so cùng kỳ; huyện có 101 cơ quan trường học được công nhận chuẩn văn hóa; công tác tiêm ngừa Vắc xin được huyện chỉ đạo quyết liệt; công tác an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Bộ máy các cơ quan tư pháp đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất để hoạt động nâng cao chất lượng các cấp…Trong những tháng còn lại của năm 2022 Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu tiêu còn thấp. Hội nghị đã dành thời gian để nghe các đồng chí cán bộ hưu trí, đóng góp hầu hết trên tất cả các lĩnh vực như: Chú ý chỉ đạo nông dân sản xuất đồng loạt và chọn các loại giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao, củng cố các tổ kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Nâng cao chất lượng hoạt động các ngành nghề sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Có kế hoạch, quy hoạch từng tiểu vùng để sản xuất và chăn nuôi cho phù hợp. Chú ý nâng cao chất lượng hoạt động của các ấp, xã văn hóa nông thôn mới, chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Huy động nguồn ngoại lực đầu tư xã hội trong công tác an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng; phát huy vai trò của hội viên đoàn thể; chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng cơ sở; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ từ huyện đến cơ sở. Cần có các chế độ hổ trợ, đầu tư, khuyến khích người dân, để người dân mạnh dạn mở rộng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, nhằm mang lại hiệu quả cho kinh tế gia đình.

Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến của cán bộ hưu trí đóng góp

Phát biểu bế mạc hội nghị thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư huyện ủy Càng Long chân thành cảm ơn và lĩnh hội những ý kiến đóng góp quý báu đóng góp của các đồng chí cán bộ hưu trí và sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện trong chương trình công tác trong thời gian tới. Đặc biệt Đảng bộ huyện Càng Long sẽ vận dụng, khai thác tốt các tiềm năng sẳn có, chú ý nâng cao vai trò lãnh đạo của từng thành viên trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Huyện ủy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt làm tốt công tác tư tưởng của từng cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể và quần chúng nhân dân, trước tình hình mới phấn đấu đạt tất cả các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra./.

                                                                                                                                                                                                MINH HÙNG

                                                                                  Đài TT Càng Long 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 2574
  • Trong tuần: 31,843
  • Tất cả: 1,445,793