Càng Long kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Càng Long tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8/1930-01/8/2022. Dự buổi gặp mặt có ông Lữ Công Tạo - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ, thủ trưởng một số phòng, ban của huyện.

Đại biểu chụp hình lưu niệm trong buổi họp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong suốt 92 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời khẳng định Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ; là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, văn hóa, đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, công tác Tuyên giáo của Đảng tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò trên mặt trận tư tưởng, lý luận; góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục, tuyên truyền có hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng...Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo toàn quốc, ngành Tuyên giáo Càng Long đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng bộ về các nội dung công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử ngành, đảng bộ địa phương... Đặc biệt ngành Tuyên giáo Càng Long đã góp phần tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; phản biện các luận điệu sai trái định hướng tư tưởng đúng theo quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua đó góp phần xây dựng huyện Càng Long đạt chuẩn huyện Nông thôn mới từng bước đưa Càng Long ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Phát huy truyền thống 92 năm vẻ vang, thời gian tới, ngành Tuyên giáo của huyện Càng Long sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tuyên truyền và tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng; khơi dậy ý chí, niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; phát huy cao độ truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động, tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hóa giải các nguy cơ, nắm bắt thời cơ phát triển mới..

 

Bà Huỳnh Thị Hằng Nga phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, bà Huỳnh Thị Hằng Nga - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tư tưởng. Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành tuyên giáo giai đoạn hiện nay là tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực, trong đó có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những nhiệm vụ này đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tăng cường hơn nữa phương châm đi trước, đi cùng để tiên phong trong việc truyền lửa, truyền niềm tin, lý tưởng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân./.

Minh Hùng

Đài TT Càng Long

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 2472
  • Trong tuần: 31,741
  • Tất cả: 1,445,691