Kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân xã Nhị Long Phú (khóa XII)

Vừa qua, tại Nhà văn hóa ấp Thạnh Hiệp, Hội đồng nhân dân xã Nhị Long Phú tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2022). Dự kỳ họp có ông Võ Văn Bưởi, Phó Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; ông Trần Văn An, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã; Bà Bùi Thị Bé Ba, Phó Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã - Chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp còn có Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN; lãnh đạo các ngành, đoàn thể, các trường, Trưởng Ban nhân dân các ấp, đại biểu HĐND xã (khóa XII), nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6, HĐND xã (khoá XII)

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe trình bày các nội dung: kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022; Thuyết trình các dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân xã: kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã về việc thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã; về dự kiến chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã; về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã năm 2023. Đồng thời xem xét các dự thảo báo cáo được trình tại kỳ họp về  tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân xã (khóa XII) về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân xã (khóa XII); tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.  Xem xét các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã trình tại kỳ họp như: phê chuẩn bổ sung dự toán, chi bổ sung dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo thẩm tra của các ban kinh tế xã hội và ban pháp chế hội đồng nhân xã, Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022, đại diện tổ Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện (khóa XII).

 

Quang cảnh Kỳ họp thứ sáu HDND xã Nhị Long Phú (khóa XII)

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân đã thảo luận về các báo cáo các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và các ngành. Đại diện ủy ban nhân dân xã đã tiếp thu và giải trình các ý kiến thảo luận, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 và tại kỳ họp về các vấn đề còn vướng mắc.

Sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết, nhất trí thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn chi bổ sung dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách 6 tháng đầu năm 2022; Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã về việc thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã Nhị Long Phú; Nghị quyết về dự kiến Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã, Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã Nhị Long Phú năm 2023.

Huỳnh Học
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1586
  • Trong tuần: 23,147
  • Tất cả: 2,494,130