Càng Long triển khai học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 5 (khóa XIII)

Sáng ngày 11/8/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức khai mạc lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện Càng Long; dự và triển khai các chuyên đề có đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy – Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh.

(Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy – Đại biểu Quốc hội khóa XV,

đơn vị tỉnh Trà Vinh (bàn đầu bên trái) dự khai mạc và triển khai các chuyên đề)

Khai mạc Hội nghị đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy cho biết Hội nghị nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

(cán bộ chủ chốt tiếp thu Nghị quyết)

Nội dung học tập gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 621
  • Trong tuần: 23,468
  • Tất cả: 1,634,269