Càng Long thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Trong những năm qua, các cấp uỷ, chính quyền huyện Càng Long luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

(Buổi tiếp thu kiến thức về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên ngành huyện

tại Trung tâm Chính trị huyện)

Với mục đích thực hiện tốt công tác đào tạo lý luận chính trị, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, kỹ năng công tác và tư duy đổi mới cho cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành; tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong huyện đã đề ra.

Để đạt được hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu công tác đào tạo lý luận chính trị phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn và phù hợp với chức vụ, chức danh cán bộ, bao gồm cả chức danh đương chức và chức danh quy hoạch. Thực hiện đúng quy định về phân cấp đào tạo lý luận chính trị, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong đào tạo lý luận chính trị; tăng đào tạo hệ tập trung, hạn chế đào tạo hệ không tập trung.

Với mục tiêu chung là nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực thực tiễn, phương pháp lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở; làm cho toàn Đảng bộ thống nhất về mục tiêu lý tưởng, cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khắc phục các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Tập trung đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp, trung cấp và cao cấp cho cán bộ, đảng viên đúng đối tượng theo phân cấp; trong đó, quan tâm đào tạo cán bộ, đảng viên đương chức và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã, thị trấn và cấp huyện phù hợp với tiêu chuẩn ngạch, chức danh, khung năng lực, vị trí việc làm, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các Trưởng phòng và tương đương và trên 90% Phó Trưởng  phòng có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 85% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Trung tâm Chính trị huyện tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học gắn với thực hiện tốt việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức của Trung tâm trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt./.

Minh Kha

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 2240
  • Trong tuần: 22,377
  • Tất cả: 1,902,995