Càng Long: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
UBND huyện ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn huyện Càng Long.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn huyện nhằm thực hiện xã hội hóa công tác cai nghiện. Tạo điều kiện thuận lợi cho những người nghiện ma túy dễ dàng tiếp cận với các hình thức, biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng để từng bước giảm số lượng người nghiện, kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, đặc biệt là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, dạy nghề, tạo việc làm cho người tham gia cai nghiện, phòng ngừa tái nghiện.

Kế hoạch đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

(1). Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống ma tuý; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban nhân dân huyện.

(2). Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

(3). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các biện pháp cai nghiện ma túy.

(4). Vận động người nghiện tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tốt công tác điều trị, cai cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

(5). Thực hiện xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy, nâng cao chất lượng các đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đa dạng hóa các hình thức cai nghiện nhằm đáp ứng nhu cầu người nghiện ma túy và gia đình người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp; huy động các nguồn lực hỗ trợ người cai nghiện, giúp đỡ người cai nghiện có việc làm ổn định cuộc sống; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

(6). Phối hợp rà soát, thống kê số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy để có biện pháp cai nghiện ma túy phù hợp, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý chặt chẽ người nghiện.

(7). Phối hợp rà soát (Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã) về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự để quyết định giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

(8). Thực hiện thí điểm công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tại 03 đơn vị gồm: xã Đại Phúc, xã Bình Phú và xã Nhị Long Phú từ nay đến cuối quý IV năm 2024. Kết thúc thời gian thí điểm, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trên địa bàn các xã, thị trấn còn lại. Các phòng, ban, ngành huyện có liên quan tập trung hỗ trợ đối với các địa phương thực hiện thí điểm. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân huyện việc sơ kết thực hiện thí điểm.

(9). Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy cho người làm công tác quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy.

(10). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết về công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cai nghiện ma túy.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch, UBND huyện phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; đôn đốc, hướng dẫn (kể cả việc hướng dẫn quy trình lập hồ sơ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng), kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ 6 tháng, năm, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân huyện./.

Minh Hiếu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 108
  • Trong tuần: 1 547
  • Tất cả: 3501523
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.