Càng Long: Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Ngày 27/9/2023, tại Hội trường Huyện uỷ diễn ra hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII). Ông Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị và sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện, các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Viện Kiểm sát, Toà án huyện. 

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại cuộc họp, qua 03 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện uỷ với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để lãnh đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện; đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện Quyết định 238-QĐ TW ngày 30/9/2020.

Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Huyện uỷ với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Thường xuyên chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện thông tin bảo đảm chính xác, kịp thời về tình hình triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Việc triển khai, phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm đã góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra “điểm nóng”; giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, từng địa phương, đơn vị và Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và HĐND, UBND, các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã trao đổi, thảo luận về làm rõ thêm những kết quả đạt được, hạn chế và chương trình công tác thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương, ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm thực hiện Quy chế đã ký kết. Đồng thời, trong thời gian tới đề nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của Quyết định 238-QĐ TW để tiếp tục triển khai thực hiện; phát huy kết quả đạt được, đổi mới sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan trong công tác phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, từng cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo tiếp thu ý kiến góp ý, thảo luận và hoàn chỉnh báo cáo gửi tỉnh; dự thảo sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế phối hợp./.

Minh Hiếu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 124
  • Trong tuần: 19,985
  • Tất cả: 3,248,561