Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ

Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Nghị định có 4 chương và 48 điều. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi là 01 năm, trừ trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi, vật nuôi sống làm thực phẩm thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 20/4/2021

Chăn nuôi nông hộ trên địa bàn xã Tân Bình

Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về:

 Giống vật nuôi, gồm 08 hành vi sau: Vi phạm quy định về thu thập, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi; Vi phạm quy định về giống vật nuôi cấm xuất khẩu; trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm; Vi phạm quy định về nhập khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi; Vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, mua bán con giống vật nuôi; Vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, mua bán tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng; Vi phạm quy định về chất lượng giống vật nuôi trong sản xuất, mua bán; Vi phạm quy định về khảo nghiệm, kiểm định dòng, giống vật nuôi; Vi phạm quy định về chứng chỉ, giấy phép trong quản lý giống vật nuôi)

Về thức ăn chăn nuôi, gồm 10 hành vi sau: Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; Vi phạm quy định về công bố thông tin sản phẩm và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; Vi phạm quy định về chất lượng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; Vi phạm quy định về chất lượng trong mua bán thức ăn chăn nuôi; Vi phạm quy định về chất lượng trong nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; Vi phạm quy định về mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi hết hạn sử dụng, sử dụng nguyên liệu hết hạn sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; Vi phạm quy định về khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi; Vi phạm quy định về sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh; Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Về điều kiện chăn nuôi, gồm 12 hành vi sau:

+ Vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi nông hộ (tại Điều 24, khoản  2: phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi).

+ Vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ (Điều 25)

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lưu giữ, cập nhật đầy đủ hồ sơ về quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc;

b) Không bảo đảm khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại theo quy định.

2. Hành vi vi phạm quy định về kê khai chăn nuôi bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kê khai;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi gian đối trong kê khai nhằm mục đích trục lợi.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định.

+ Vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

+ Vi phạm quy định về hoạt động nuôi chim yến (Điều 27)

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến trong trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m hoạt động trước ngày Nghị định số 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn tối đa cho phép theo quy định;

b) Phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học.

+ Vi phạm quy định về sử dụng chất cấm, thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh trong chăn nuôi.

+ Vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn (tại Điều 29, khoản 1: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi; khoản 4: Hành vi đưa vật thể lạ, bơm nước cưỡng bức hoặc các chất khác vào cơ thể động vật trên cạn trước khi giết mổ bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với từng trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm.

+ Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại

+ Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ (tại Điều 31, khoản 1: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến người xung quanh).

+ Vi phạm quy định về mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

+ Vi phạm quy định đối với Cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

+ Vi phạm quy định về khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

+ Vi phạm quy định về nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi, vật nuôi sống làm thực phẩm.

Nghị định này bãi bỏ các quy định về thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi trong Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Điểm b Khoản 7 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

            Tin, ảnh: Quốc Chinh – Phòng TN-MT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 575
  • Trong tuần: 7,580
  • Tất cả: 617,772