Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và chính sách người có công năm 2022 trên địa bàn huyện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long. Vừa qua, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, chính sách người có công năm 2022 trên địa bàn các xã, thị trấn

Tham gia đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện và Công chức chuyên môn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Tân Bình

Kiểm tra các nội dung theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/4/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối tượng Bảo trợ xã hội; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH  ngày  24/6/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với nhóm đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – thương binh và xã hội quản lý; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với Cách mạng. Bên cạnh đó Đoàn còn kiểm tra các hồ sơ, sổ sách liên quan và kiểm tra thực tế trên các cá nhân đang hưởng các chế độ chính sách người có công và Bảo trợ xã trên địa bàn huyện./.

                                                                                   Tin, ảnh: Thanh Bình

                                                                                        Phòng LĐTB & Xã hội

 

 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1928
  • Trong tuần: 22,065
  • Tất cả: 1,902,683