Càng Long: Ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023

Phòng Văn hoá và Thông tin ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Càng Long.  

          Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật hôn nhân và gia đình; tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình. Mục tiêu cụ thể là tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn triển khai; xây dựng, củng cố cơ chế phối hợp và giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình để giảm bình quân mỗi năm từ 5% đến 10% tỷ lệ hộ gia đình có bạo lực tại các địa bàn triển khai.

          Kế hoạch đề ra 7 nội dung hoạt động gồm:  

          (1). Tập huấn cho Công chức văn hóa huyện, lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã, nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình, thành viên Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ấp, khóm tại các địa bàn triển khai.

          (2). Tăng cường sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương và cán bộ chủ chốt, người có uy tín trong cộng đồng và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình cấp xã, về phòng, chống bạo lực gia đình.

          (3). Thành lập Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tại các ấp, khóm để tổ chức họp và tư vấn cho các gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình.

          (4). Tổ chức đường dây điện thoại nóng tại các ấp, khóm và xã, thị trấn.

          (5). Thành lập Nhóm “Phòng, chống bạo lực trong gia đình” tại các ấp, khóm triển khai; mỗi nhóm 05 người, gồm: Trưởng Ban nhân dân, Công an, Phụ nữ, Nông dân và Đoàn Thanh niên hoặc Cựu chiến binh; nhóm có nhiệm vụ theo dõi phát hiện để tư vấn, hòa giải và hỗ trợ những trường hợp bạo lực gia đình xảy ra tại cụm dân cư.

          (6). Tổ chức tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho đối tượng bị bạo lực gia đình tại Trạm y tế và lập hồ sơ theo dõi tham vấn trị liệu về tâm lý cho đối tượng.

          (7). Tổ chức giám sát - đánh giá.

          Năm 2023, địa bàn triển khai mô hình tại 7 ấp của xã gồm: Tân An, Đức Mỹ, Nhị Long, An Trường, Huyền Hội, Bình Phú, Phương Thạnh. Đồng thời mỗi mô hình được hỗ trợ kinh phí hoạt động 2.250.000 đồng/năm.

Minh Hiếu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 141
  • Hôm nay: 2588
  • Trong tuần: 30,344
  • Tất cả: 2,244,892