Càng Long: Ban hành Kế hoạch Kiểm tra tái cộng nhận ấp, khóm văn hóa năm 2023

Ngày 19/9/2023, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Càng Long ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐ về kiểm tra tái cộng nhận ấp, khóm và khen thưởng các ấp, khóm được công nhận 5 năm liên tục năm 2023.

Ban chỉ đạo huyện kiểm tra năm 2022 tại xã An Trường (ảnh tư liệu)

Theo đó, kiểm tra đối với khóm thực hiện theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình Văn hóa", " Thôn Văn hóa", "Làng Văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản Văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa”. Đối với ấp thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới”; “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025.

Riêng đối với những ấp, khóm có đủ 5 năm liên tục được công nhận danh hiệu Văn hoá, UBND cấp xã bình xét đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng theo qui định.

Hình thức: kiểm tra hồ sơ và kết hợp kiểm tra thực tế tại ấp, khóm.

Thời gian: từ ngày 10/10/2023 đến ngày 01/11/2023.

Ban Chỉ đạo huyện đề nghị Ban Chỉ đạo xã, thị trấn căn cứ vào các văn bản hướng dẫn tự kiểm tra trước, sau đó đề nghị Ban Chỉ đạo huyện kiểm tra tái công nhận đối với những ấp, khóm đủ điều kiện; kế hoạch cũng yêu cầu lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện sắp xếp công việc, thời gian tham gia dự kiểm tra và có ý kiến đánh giá đối với các tiêu chí có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách./.

Minh Hiếu

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 3712
  • Trong tuần: 21,461
  • Tất cả: 3,245,936