Huyện ủy Càng Long chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Để tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) hướng đến chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ngày 31/10 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 2169-CV/HU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Qua đó Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các ngành, các cấp cần tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Một là, Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kinh phí theo quy định để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đôn đốc hoàn thành và bàn giao các nhà Đại đoàn kết, tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; bình xét, công nhận danh hiệu đơn vị, địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức trao tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trong dịp tổ chức Ngày hội.

Ba là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng thời gian quy định và đúng hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 trên địa bàn.

Bốn là, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỷ 2024 - 2029.

Năm là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xuất Quỹ vì người nghèo hỗ trợ 01 căn nhà đại đoàn kết và quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Minh Kha

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 310
  • Trong tuần: 19,998
  • Tất cả: 3,246,311