Càng Long tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020

Ngày 20/01/2021, UBND huyện Càng Long tổ chức hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020 và đề ra kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2026. Đến dự có ông Thái Phước Lộc – Phó chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã( HTX) tỉnh Trà Vinh; Lãnh đạo sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bà Huỳnh Thị Lụa: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy– Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Đinh Thanh Quân: Huyện Ủy viên- Phó chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng ban ngành huyện; Lãnh đạo UBND các xã - Thị trấn; Đại diện Hội đồng quản trị các HTX trong toàn huyện cùng về dự

Đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo năm 2016 toàn huyện có 261 tổ hợp tác trong đó có 253 nông nghiệp, 8 công nghiệp  với 4000 thành viên. Có 14 HTX và 02 quỹ tín dụng. Đến cuối năm 2020 toàn huyện Càng Long có 25 HTX, trong đó có 17 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 08 HTX hoạt động lĩnh vực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện, thương mại, vận tải, xây dựng và 02 quỹ tín dụng. Tổng số thành viên là 2.057 thành viên. Tổng số  Tổ hợp tác là 221, với 4.400 thành viên. Tổng vốn điều lệ đăng ký 8,38 tỷ đồng; Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 710 lao động, Thu nhập bình quân Hợp tác xã là 1,45 tỷ đồng thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 4.3 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó huyện cùng đã giải thể 13 hợp tác xã làm ăn không hiệu quả và không đúng luật HTX năm 2012.

 Trong 05 năm qua các ngành, địa phương luôn quan tâm hỗ trợ cho các Hợp tác xã đã đưa đi đào tạo đươc 07 cán bộ quản lý lớp Giám đốc. Đưa 245 lượt tập huấn về nghiệp vụ quản lý cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán HTX. Hỗ trợ cho 12 HTX thành lập mới với số tiền 340 triệu đồng; chuyển đổi 6 HTX với số tiền 60 triệu đồng. Hỗ trợ 32 cán bộ trẻ có trình độ Đại học với thời gian làm việc tại 18 HTX  với tổng số kinh phí 2,64 tỷ đồng. Đã hỗ trợ HTX Nông nghiệp Huyền Hội xây dựng nhà kho với tổng kinh phí 600 triệu đồng, tiếp tục hoàn thành các thủ tục hỗ trợ HTX quýt đường Thuận Phú xã Bình Phú xây dựng nhà kho.

 Hội nghị cũng đề ra  kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2026 có các chỉ tiêu chủ yếu: đến  năm 2026  có 35 HTX  với tổng số 2600 thành viên với 650 số lao động thường xuyên trong HTX; Tổng số vốn điều lệ 14 tỷ đồng; doanh thu trung bình là 2 tỷ đồng / HTX ; lãi bình quân 100 triệu đồng / HTX; Tổng số Tổ hợp tác là 400  với 5100 thành viên . Trong buổi tổng kết các đại biểu đại diện các HTX đã phát biểu ý kiến nêu lên những những thuận lợi - khó khăn đồng thời đưa ra những ý kiến đề xuất đến cơ quan chức năng để có những chỉ đạo để giúp cho HTX  trên địa bàn huyện Càng Long phát triển tốt hơn trong thời gian tới…

Phát biểu chỉ đạo tại  Hội nghị đồng chí Thái Phước Lộc: Phó chủ tịch Liên Minh HTX tỉnh Trà Vinh đánh giá cao huyện Càng Long là huyện đầu tiên tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020. Đồng chí đã giải đáp từng vấn đề mà HTX  đã nêu ra và đề ra phương hướng trong thời gian tới là: Tập trung công tác tuyên truyền  trong quân chúng nhân dân hiểu đúng về HTX kiểu mới; Phân công cán bộ chuyên phụ trách về HTX. Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể của huyện;  Vai trò quản lý, quan tâm của UBND xã đối với HTX  là hết sức quan trọng. Cần đặt chỉ tiêu cụ thể cho từng xã về số lượng thành lập mới HTX, mạnh dạng giải thể những HTX hoạt động không hiệu quả đồng thời thành lập mới HTX để nâng cao lòng tin trong nhân dân. HTX cần liên kết dọc và liên kết ngang( với các doanh nghiệp và với các HTX)  với nhau để tạo thuận lợi cho HTX hoạt động có hiệu quả.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị Bà Huỳnh Thị Lụa: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy– Phó Chủ tịch UBND huyện  đã tiếp thu, nghi nhận ý kiến phát biểu của đồng chí Phó chủ tịch Liên Minh HTX tỉnh Trà Vinh đồng thời đề nghị các ban ngành chức năng; UBND các xã - thị trấn và Hội đồng quản trị các HTX khắc phụ những hạn chế phấn đấu thực hiện đạt những tiêu chí đã đề ra để Kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2026 của huyện Càng Long phát triển bền vững./.

                                                                                      Thành Thái 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 645
  • Trong tuần: 7,650
  • Tất cả: 617,842