Càng Long: Trên 2,7 tỷ đồng hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2021

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Càng Long, UBND tỉnh vừa có quyết định cấp kinh phí gần 33,7 tỷ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2021. Trong đó, huyện Càng Long được cấp kinh phí trên 2,7 tỷ đồng để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện trong năm 2021.

Nông dân xã Đức Mỹ, huyện Càng Long cải tạo vườn dừa giống chất lượng cao

Theo quyết định của UBND tỉnh, trong năm 2021 huyện Càng Long được giao thực hiện chính sách hỗ trợ trồng mới hoặc cải tạo vườn cây ăn quả, vườn cây dừa và chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ vườn tạp, đất trồng mía sang các loại cây trồng, vật nuôi, nuôi thủy sản cho nông dân có điều kiện trên địa bàn huyện với diện tích thực hiện khoảng 136,3 ha và tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ trồng mới hoặc cải tạo vườn cây ăn quả, vườn cây dừa được quy định như sau: (1). Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần trồng mới vườn cây ăn quả, vườn cây dừa 20 triệu đồng/1,0 ha năm đầu và 10 triệu đồng/1,0 ha năm thứ 2. Trường hợp cải tạo vườn cây ăn quả, vườn cây dừa thì định mức hỗ trợ được tính bằng 70% mức hỗ trợ trồng mới. (2). Điều kiện hưởng hỗ trợ: Để được hỗ trợ các cơ sở thực hiện trồng mới hoặc cải tạo vườn cây ăn quả, vườn cây dừa phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Trồng mới hoặc cải tạo vườn cây ăn quả, vườn cây dừa phải theo danh mục quy định; quy mô diện tích trồng mới hoặc cải tạo từ 02 ha trở lên, liền thửa hoặc không liền thửa (có thể nhiều khu vực với nhau trong cùng một ấp, khóm hoặc liên ấp, khóm trong cùng một xã trong phạm vi 50 ha); có dự án đầu tư trồng mới hoặc cải tạo vườn cây ăn quả, vườn cây dừa và cam kết tiến độ triên khai dự án được UBND huyện chấp thuận.

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi vườn tạp, đất trồng mía được quy định như sau: (1). Nội dung và mức hỗ trợ: Chuyển đổi từ vườn tạp, đất trồng mía sang các loại cây trồng, vật nuôi, nuôi thủy sản được hỗ trợ một lần (tính theo diện tích vườn tạp, diện tích trồng mía được chuyển đổi): Chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi, nuôi thủy sản theo danh mục quy định: Vườn tạp: sang cây trồng, vật nuôi: 4 triệu đồng/1,0 ha; sang nuôi thủy sản: 6 triệu đồng/1,0 ha. Đất trồng mía: sang cây trồng, vật nuôi: 6 triệu đồng/1,0 ha; sang nuôi thủy sản: 10 triệu đồng/1,0 ha. Chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi, nuôi thủy sản ngoài danh mục quy định: Vườn tạp: sang cây trồng, vật nuôi: 3 triệu đồng/1,0 ha; sang nuôi thủy sản: 4 triệu đồng/1,0 ha. Đất trồng mía: sang cây trồng, vật nuôi: 4 triệu đồng/1,0 ha; sang nuôi thủy sản: 6 triệu đồng/1,0 ha. (2). Điều kiện hưởng hỗ trợ: Cơ sở cần phải đáp ứng điều kiện nằm trong kế hoạch sản xuất của UBND cấp xã, cấp huyện hoặc kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; diện tích để được hỗ trợ tối thiểu từ 0,5 ha trở lên.

Huyện Càng Long sẽ hỗ trợ một lần trồng mới vườn cây ăn quả 20 triệu đồng/1,0 ha 

Được biết, các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh Trà Vinh thông qua theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND. Việc hỗ trợ nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động, đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân,trang trại ứng dụng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp sạch như ứng dụng công nghệ nhà kính, nhà lưới, tưới phun, tưới nhỏ giọt có hệ thống điều khiển tự động… Hướng đến năm 2025, cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tiếp tục giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 63,7% năm 2019 xuống còn 58,4%, tăng tỷ trọng ngành thủy sản từ 35,1% lên 40,6%; đạt mục tiêu diện tích rừng trồng mới là 795 ha, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 4,2% diện tích tự nhiên. Nghị quyết sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, phấn đấu đưa tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Tin, ảnh: Khánh Minh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1048
  • Trong tuần: 10,243
  • Tất cả: 978,481