Càng Long tổng kết 20 năm thực hiện đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Ngày 05/10 Ủy ban nhân dân huyện Càng Long tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002,  Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Triều, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ tọa Hội nghị, cùng dự có các đồng chí đại diện sở ngành tỉnh; thủ trưởng các ngành huyện; điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân xã, thị trấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc các Hợp tác xã trên địa bàn và đại diện Tổ hợp tác

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể.

(Đồng chí Nguyễn Văn Triều, UVBTV Huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu Hội nghị)

Qua 20 năm thực hiện huyện Càng Long đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế tập thể; nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển theo hướng tích cực, bền vững và phù hợp hơn với tình hình thực tế của đất nước, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đại đa số người dân khi tham gia vào loại hình kinh tế tập thể.

Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, từ đó đã có sức lan tỏa rộng khắp từ trong nội bộ Đảng, Nhà nước đến ngoài quần chúng nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia loại hình kinh tế tập thể trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Công tác củng cố, kiện toàn, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm và đi vào chiều sâu; huyện, xã đều đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể với cơ cấu đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban Chỉ đạo huyện, các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm Trưởng ban Chỉ đạo cấp xã để đảm bảo đủ điều kiện năng lực chỉ đạo, điều hành thực hiện. Sự phối hợp giữa huyện với Liên minh Hợp tác xã tỉnh ngày càng được duy trì và phát triển, từ đó đã tranh thủ được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, cũng có sự vào cuộc của các ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện mối liên kết đầu vào, đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp đã phần nào giải quyết được mối quan tâm của đại đa số người dân trong tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác là việc tìm đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp. Mặc khác quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện đã từng bước mang lại hiệu quả, từ đó sản phẩm làm ra cũng đáp ứng được yêu cầu của thị trường, không bị ứ đọng, gây thiệt hại cho sản xuất cũng như tiêu thụ hàng hóa, nông sản.

(Hội nghị đã trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc)

Tuy nhiên Báo cáo cũng nhận định một số mặt hạn chế hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn huyện chưa mạnh, chưa đều, còn nhiều khó khăn, vướng mắc vẫn chưa khắc phục. Một số Hợp tác xã còn thụ động, chậm tái cơ cấu hoạt động sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của kinh tế thị trường. Hoạt động của Hợp tác xã chủ yếu là hỗ trợ nhau trong phát triển sản xuất, phần lớn chưa góp vốn để làm dịch vụ, để tạo ra sản phẩm hàng hóa và liên kết tiêu thụ đầu ra. Một số ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm đến phát triển Kinh tế tập thể, nhận thức của một bộ phận đảng viên, người dân chưa cao về Kinh tế tập thể.  Các chính sách hỗ trợ được ban hành chậm, chưa kịp thời, chưa đồng bộ và còn chồng chéo, chưa nhất quán,… các Hợp tác xã khó tiếp cận.

Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Triều, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo, thời gian tới Càng Long tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 13-NQ/TW "về kinh tế tập thể"; Nghiên cứu vận dụng tốt các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh về ưu tiên, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể các cấp; Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của Hợp tác xã, kinh tế hợp tác. Rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hợp tác xã và đăng ký kinh doanh theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương về lĩnh vực kinh tế tập thểHợp tác xã; Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh lân cận trong liên kết sản xuất nông sản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp với đơn vị đầu mối là Hơp tác xã và kinh tế hợp tác; Tập trung xây dựng mô hình Hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp mới chất l­­ượng, năng suất cao, mẫu mã đẹp, có đặc điểm khác biệt và an toàn cao, có sức cạnh tranh trên thị trường; Tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại hàng năm để trợ giúp mở rộng thị trường nguyên liệu, sản phẩm hàng hóa dịch vụ cho các hợp tác xã đóng trên địa bàn huyện; Tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, nguồn vốn từ ngân sách huyện ưu tiên bố trí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể.

Minh Kha

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 66
  • Hôm nay: 1471
  • Trong tuần: 30,095
  • Tất cả: 1,460,170