Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại UBND xã Phương Thạnh, huyện Càng Long

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh vừa có buổi làm việc về tình hình thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2021 tại UBND xã Phương Thạnh, huyện Càng Long và khảo sát thực tế tại địa điểm thực hiện chính sách.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế việc thực hiện chính sách

hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại xã Phương Thạnh, huyện Càng Long

Qua buổi làm việc và khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh đánh giá UBND xã Phương Thạnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, qua đó giúp người dân được tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Cụ thể: việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng dừa, cây ăn trái theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025, xã Phương Thạnh đã hỗ trợ cho 03 ấp với tổng diện tích 7,87 ha/22 hộ, kinh phí giải ngân năm thứ nhất trên 157 triệu đồng và đã thanh, quyết toán kinh phí trong năm 2021. Đồng thời, UBND xã Phương Thạnh cũng đã phối hợp với các phòng, ban ngành huyện Càng Long trong thực hiện quy trình, thủ tục, rà soát, tổng hợp danh sách, thẩm định, phân bổ, cấp phát, quyết toán kinh phí đến đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền từng lúc hiệu quả chưa cao, còn tình trạng người dân chưa nắm được chính sách để tiếp cận thụ hưởng; nhiều chính sách theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND chưa triển khai thực hiện được như: Chính sách hỗ trợ quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); Chính sách hỗ trợ các cơ sở tham gia Chương trình OCOP; Chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn; Chính sách hỗ trợ vườn cây ăn quả, vườn cây dừa, vườn tạp, đất trồng mía. Một số chính sách không thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh mà thực hiện theo các chính sách khác, cụ thể: Chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được thực hiện theo kế hoạch của cơ quan chuyên môn; một số trường hợp chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng dừa không thực hiện được do vướng quy định chuyển đổi. Một vài ấp thiếu sâu sát trong việc phối hợp với công chức chuyên môn của xã để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chính sách hỗ trợ.

Để tiếp tục triển khai tốt các chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn xã Phương Thạnh trong thời gian tới, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh đề nghị UBND xã Phương Thạnh tích cực triển khai đầy đủ các chính sách theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND; cần định hướng, chủ động rà soát lại quy hoạch của xã, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; hình thành vùng liên kết sản xuất tập trung, vận động người dân tham gia vào tổ hợp tác để đảm bảo về quy mô diện tích và điều kiện thụ hưởng chính sách; vận động người dân tham gia quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), đăng ký sản phẩm OCOOP nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao giá trị hàng hóa; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi người dân tiếp cận, tham gia thụ hưởng chính sách kịp thời, đầy đủ, đúng quy định nhằm góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Khánh Minh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 298
  • Trong tuần: 19,167
  • Tất cả: 2,468,255