Hội Nông dân huyện kiểm tra nguồn vốn hổ trợ hội viên Nông dân

Vừa qua, Ông  Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng đoàn công tác kiểm tra 08 hội viên nông dân được vay nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân nuôi bò sinh sản tại ấp Cả Chương xã Tân An.

Quỹ hỗ trợ Nông dân đầu tư dự án nuôi bò sinh sản tại ấp Cả Chương, xã Tân An

Được biết Hội Nông dân huyện Càng Long hiện đang quản lý 20 dự án Quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND) gồm: Trung ương, tỉnh, huyện (dự án trồng cây có múi, dự án nuôi bò sinh sản…) với số tổng số vốn trên 6 tỷ đồng đầu tư cho 260 hộ hội viên nông dân. Trước khi thực hiện giải ngân nguồn vốn vay, Hội nông dân  thực hiện việc bình xét đối tượng cho vay. Đặc biệt, gắn cho vay với làm tốt việc hướng dẫn, lựa chọn các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình hội viên, địa phương. Đồng thời, tăng cường cán bộ hướng dẫn hội viên vay vốn xây dựng dự án và thẩm định trước, sau khi giải ngân vốn. Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn vay. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về nguồn vốn và vận động hội viên nông dân vay vốn để đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Kết hợp với cho vay vốn, mở các lớp tập huấn, lớp học nghề về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới cho hội viên. Từ đó, hội viên có vốn, kiến thức áp dụng vào sản xuất.

Với phương châm “phi lợi nhuận”, trở thành kênh tín dụng trợ giúp nông dân vay vốn với lãi suất thấp, ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đã góp phần xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả cao, góp phần đẩy mạnh hoạt động của hội và phong trào nông dân trên địa bàn toàn huyện./. 

     Thành Thái 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1717
  • Trong tuần: 17,602
  • Tất cả: 1,193,269