Càng Long tổng kết 10 năm thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khoá XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”

(Lớp truyền nghề đan đĩa lác hình tròn, tại xã Nhị Long Phú, “ảnh tư liệu”)

Thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là nhiệm vụ  quan trọng nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần cải thiện đời sống khu vực nông thôn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huyện xác định nhóm giải pháp chủ yếu là giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Tập trung phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất và sản lượng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển kinh tế; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; tập trung chuyển dịch dần lao động nông nghiệp sang khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Qua 10 năm Trung tâm đã đào tạo 151 lớp cho 3.337 học viên là người lao động nông thôn. Đạt 125 % chỉ tiêu cấp trên giao (151/120 lớp). Trong đó đào tạo 39 lớp sơ cấp cho 834 học viên; 111 lớp thường xuyên cho 2.503 học viên. Học viên sau khi học nghề đã có việc làm mới ở các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; thành lập doanh nghiệp, tổ hợp tác xã, giải quyết việc làm cho bản thân và các lao động khác; Số người thoát nghèo, số người có thu nhập khá tăng, có nhiều hộ làm giàu, thu nhập đến hàng trăm triệu đồng/năm.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế yếu kém trong quá trình thực hiện như việc triển khai công tác này đôi lúc còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với đặc điểm lợi thế so với từng địa phương. Việc tư vấn và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn còn hạn chế; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên tại khu vực nông thôn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ của thành thị. Nội dung chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của thị trường lao động ngày càng cao của xã hội.

Thời gian tới tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, cung cấp thông tin cho người lao động để có sự lựa chọn chính xác trong việc học nghề và tìm kiếm việc làm phù hợp với tình hình thực tế thị trường lao động của huyện; quan tâm đến việc đào tạo nghề cho những đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc, các đối tượng chính sách. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trong lĩnh vực đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động./.

Minh Kha

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 5456
  • Trong tuần: 17,493
  • Tất cả: 2,046,824