Kỳ họp thứ mười lăm Hội đồng nhân dân huyện Càng Long khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 09/6/2020, Hội đồng nhân dân huyện Càng Long tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm lấy ý kiến đại biểu, nghe các Ban của HĐND báo cáo thẩm tra, các ngành thuyết trình để xem xét, thảo luận thông qua các Nghị quyết của HĐND huyện, một số tờ trình quan trọng của UBND huyện về miễn nhiệm, bầu bổ sung các Ủy viên UBND huyện và kiện toàn bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có bà Tô Thị Thu Hồng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Càng Long; Bà Thân Thị Ngọc Kiều- Chủ tịch HĐND huyện, Ông Đặng Tấn Tùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng chủ tọa kỳ họp và  các ông, bà đại biểu HĐND huyện Càng Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại diện các cơ quan, ban ngành có liên quan

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét cho miễn nhiệm 03 Ủy viên UBND huyện do luân chuyển công tác và bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND huyện do luân chuyển công tác; bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện. Kết quả, ông Nguyễn Văn Nhủ - Phó Bí thư Huyện ủy, được đại biểu tín nhiệm bầu trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Càng Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 với số phiếu tín nhiệm 100%. Cũng tại kỳ họp Ủy ban nhân dân huyện đã trình HĐND 06 Nghị quyết: Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi cho các ngành huyện và bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các xã 4 tháng đầu năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020; Nghị quyết về việc giao cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C; Nghị quyết về việc bãi bỏ Điều 2 của Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện Càng Long về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2020; Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện Càng Long về việc phê chuẩn xóa quy hoạch Cụm công nghiệp Càng Long.

 

Lãnh đạo HĐND huyện tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Càng Long nhiệm kỳ 2016-2021

Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tích cực và trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XI (kỳ họp bất thường) đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Hoạt động của HĐND huyện tiếp tục phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; tổ chức tốt các kỳ họp và hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo nghiêm túc, khoa học, đúng Luật định. Đã góp phần quan trọng cùng cán bộ, nhân dân và cử tri toàn huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Đồng thời, nêu ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2020 mà HĐND huyện cần thực hiện để bảo đảm cho Nghị quyết HĐND được triển khai và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh, bà đề nghị các đồng chí được đại biểu HĐND huyện tín nhiệm thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao theo đúng luật định; đối với cương vị mới bà Thân Thị Ngọc Kiều mong rằng Chủ tịch UBND huyện ông Nguyễn Văn Nhủ sẽ đem hết tài năng, trí tuệ của mình phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, xứng đáng với sự tin tưởng bầu chọn của đại biểu HĐND huyện.  

                                                                 Tin, ảnh: Tiến Đạt

 Văn phòng HU và HĐND-UBND huyện

 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 205
  • Trong tuần: 15,515
  • Tất cả: 1,189,226