Càng Long tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 29, 30,31/7, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện Càng Long, Đảng bộ huyện Càng Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí: Trần Trí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Phó bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; tổ công tác số 3 của Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Huyện ủy qua các thời kỳ; quí Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 282 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5.656 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đại hội đại biểu huyện Càng Long lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “ Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Trách nhiệm”

Quang cảnh đại hội

Phát huy tinh thần đoàn kết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, Huyện ủy Càng Long đã có nhiều chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện  nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đề ra. Huyện quan tâm đầu tư cơ bản, các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất, góp phần mang lại kết quả đáng phấn khởi. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 9.987 tỷ đồng đạt 102,10 % nghị quyết; tăng trưởng bình quân hàng năm 11,03% tăng 1,69 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng trong nông nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng tăng từ 16,05% đầu nhiệm kỳ lên 20,53%; thương mại dịch vụ tăng từ 21,62% lên 37,76%; giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 61% xuống còn 41%. tổng vốn huy động 05 năm đạt 12.000 tỉ đồng, tăng 1,79 lần %. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 58 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, nâng cấp phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Công tác giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên trong nhiệm kỳ xây dựng 15 trường đạt chuẩn quốc mgia. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; chất lượng đội ngũ y bác sĩ được nâng lên huyện có 4,75 bác sỹ/vạn dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia luôn được quan tâm đến nay đã xây dựng thành công 13 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; có 10/13 xã nông thôn mới và thị trấn Càng Long được công nhận Thị trấn văn minh, các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã xây dựng, sửa chữa 2.125 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, xây dựng 165 nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo và 36 căn nhà đồng đội… với tổng kinh phí trên 110 tỉ đồng. Hàng năm, có trên 6.167 lao động được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,71%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chiếm 39,50%, đạt chỉ tiêu nghị quyết; đưa 236 người đi xuất khẩu lao động đạt 121% chỉ tiêu; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,4% năm 2015 xuống còn 1,73%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” được các cấp uỷ quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn; vai trò của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được phát huy, đóng góp thiết thực vào phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, số lượng và chất lượng không ngừng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 649 đảng viên, đạt 129,8% Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 5.656 đảng viên.

Ban Chấp hành mới ra mắt hạ quyết tâm

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Càng Long đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, huyện cần tiếp tục tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng cường kêu gọi đầu tư; xác định mục tiêu, định hướng, giải pháp cụ thể trong thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tập trung sản xuất lúa chất lượng cao; hướng đến sản xuất hữu cơ, phấn đấu mỗi xã có một sản phẩm chủ lực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện nông thôn mới. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công… Đảng bộ huyện cần có giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mục tiêu trước mắt là phải xây dựng thành công các xã còn lại đạt chuản xã nông thôn mới và xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2020 mà Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới như: Tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8-9%; đến cuối nhiệm kỳ thu nhập bình quân đầu người đạt 80-90 triệu; tổng vốn đầu tư ngoài xã hội giai đoạn 2020-2025 đạt 17.000-18.000 tỷ đồng; thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 12%; Năm 2020 xây dựng thành công huyện nông thôn mới; trong nhiệm kỳ có 6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ đo thị hóa đến năm 2025 đạt 25%; tỷ lệ đào tạo có việc làm đạt 64%; giảm tỷ lệ lao đọng trong nông nghiệp xuống dưới 38%; tăng lao động trông công nghiệp và thương mại dịch vụ; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,24%; tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 99%;  xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về an ninh chính trị; hàng năm có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ có trên 80% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp mới 500 đảng viên; tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị xã hôi, xã hội nghề nghiệp…

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tin thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 41 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí và bầu Ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy gồm 6 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI gồm 26 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết. Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga giữ chức vụ Bí thư; đồng chí Lê Văn Ngoan và đồng chí Nguyễn Văn Nhủ giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Càng Long nhiệm kỳ 2020-2025.

 

                                                  Tin, ảnh:  MINH HÙNG

                                                 Đài TT Càng Long

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1320
  • Trong tuần: 31,581
  • Tất cả: 2,209,546