Huyện Càng Long hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng đại dịch covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 42/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19;

Quan cảnh người dân được hỗ trợ chờ nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước tại xã  Tân Bình

Trên địa bàn huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ các nhóm đối tượng như; Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bán vé số lẻ và nhóm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, nhóm lao động tự do trên địa bàn huyện cụ thể như sau;

Đối tượng Người có công; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số danh sách đã cấp 2743 đối tượng với số tiền 4.099.200.000 đồng;  Đối tượng Bảo trợ xã hội  4.764 đối tượng với số tiền đã cấp 7.072.000.000 đồng; Đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo 8.853 đối tượng với số tiền đã cấp 6.715.750.000 đồng; Đối tượng người bán vé số lẻ 855 đối tượng với số tiền đã cấp 769.500.000 đồng; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 06 người, số tiền 6.000.000 đồng; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 852 người, số tiền 1.151.150.000 đồng. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 344 hồ sơ với số tiền 156.950.000 đồng đang chờ phê duyệt.   

Đến nay trên địa bàn huyện cơ bản đã hỗ trợ tiền đến tay người dân bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại không còn hồ sơ của đối tượng xin được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Lãnh đạo huyện luôn quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp tuyên tuyền cách phòng ngừa lây nhiểm covid-19 cho người dân, kiểm tra nhắc nhở các doanh nghiệp có lao động là người nước ngoài đang làm việc tại các công ty đóng trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp tuyên truyền, yêu cầu tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp các chính sách của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt thực hiện tuyên truyền đến các xã, thị trấn đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ; rà soát, thống kê các đối tượng thuộc diện hỗ trợ chính sách của Nhà nước, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ, đặc biệt là đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp, lao động bị ngừng việc, mất việc, hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng.

Thực hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, chi trả kịp thời cho người dân và người lao động. Thường xuyên tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo về sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. 

Tin, ảnh: Minh Trung
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 1752
  • Trong tuần: 24,599
  • Tất cả: 1,635,400