Càng Long triển khai Phát triển hạ tầng giao thông; cụm công nghiệp; đô thị và công nghệ thông tin huyện Càng Long giai đoạn 2021-2025

Nhằm đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại phục vụ tốt cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Tập trung tối đa nguồn lực Nhà nước và huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, các cụm công nghiệp, đô thị và công nghệ thông tin trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở phải kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ban Thường vụ Huyện ủy đặt mục tiêu là tập trung đầu tư giải quyết cơ bản những vấn đề cấp bách, bức xúc về giao thông, từng bước đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; cơ bản hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tập trung đầu tư xây dựng thị trấn Càng Long mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV, Tân An đạt tiêu chí đô thị loại V; Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến 100% xã, thị trấn; 100% ấp, khóm có đường truyền Internet, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G trên địa bàn huyện; 100% cơ quan hành chính nhà nước các cấp thực hiện chuyển đổi kết nối Internet bằng cáp quang; 100% máy vi tính kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% cơ quan nhà nước tuân thủ quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số.

Để thực hiện đạt hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông “Phải đi trước một bước” theo hướng hiện đại, đồng bộ; ưu tiên lựa chọn những dự án trọng điểm tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn để tập trung đầu tư. Phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; hạ tầng cụm công nghiệp là nhiệm vụ đột phá, hạ tầng công nghệ thông tin là nền tảng quan trọng để phục vụ việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật tương ứng kiến trúc, cảnh quan đô thị; nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phối hợp với Sở, ngành tỉnh thực hiện tốt dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 53 (đoạn qua huyện Càng Long); Quốc lộ 60 đoạn Bình Phú – cầu Đại Ngãi; đường kết nối thị trấn Càng Long với thành phố Trà Vinh (giai đoạn II); đường kết nối Hương lộ 39 với Quốc lộ 53 và Hương lộ 37; đầu tư, nâng cấp và mở rộng các tuyến đường thiết yếu, liên huyện, liên xã gắn với yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao; chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng các công trình giao thông nhằm kết nối thông suốt mạng lưới giao thông.

Phối hợp Sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp Cổ Chiên, cụm công nghiệp Bình Phú, cụm công nghiệp Tân Bình; tăng cường công tác xúc tiến, hợp tác đầu tư nhằm huy động nguồn lực của các doanh nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế, xây dựng đề án phát triển du lịch và triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm phát huy tối đa tiềm năng về du lịch của huyện.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về xây dựng thị trấn Càng Long mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, Tân An đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, đảm bảo văn minh, sáng xanh, sạch, đẹp; tập trung đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật cấp đô thị kết nối đồng bộ giữa các khu vực trong huyện đạt chuẩn quy định.

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng công nghệ thông tin tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường và đổi mới công tác thông tin và truyền thông, triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, xã hội số, kinh tế số; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là người đứng đầu đơn vị, địa phương về đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, xem đây là nhiệm vụ quan trọng là động lực lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân hưởng ứng tích cực, chấp hành thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhất là công tác bồi thường, thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư.

Tăng cường sự lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm mang tính đột phá, có sức lan tỏa. Vận động các nhà tài trợ tiếp tục cung cấp vốn ODA để phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhất là các công trình trọng điểm lĩnh vực giao thông, thoát nước và xử lý nước thải trong đô thị, bố trí đủ vốn đối ứng và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành các dự án; Tập trung kêu gọi đầu tư, cập nhật bổ sung và công bố, công khai các dự án kêu gọi đầu tư; tăng cường xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, đổi mới các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 68
  • Hôm nay: 658
  • Trong tuần: 17,452
  • Tất cả: 1,908,616