Càng Long: Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị trong điều kiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; kinh tế, xã hội ổn định phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng an ninh, hàng năm đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết của Huyện ủy. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao (huyện đã giao 680 thanh niên); thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự; quan tâm tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc làm cho lực lượng dân quân, dự bị động viên có cuộc sống ổn định tại địa phương. Huyện được Chính phủ quyết định công nhận 07 xã của huyện Càng Long là xã an toàn khu (ATK), gồm: An Trường, An Trường A, Đức Mỹ, Đại Phúc, Đại Phước, Nhị Long Phú và Nhị Long.

(Đồng chí Nguyễn Văn Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy –

phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện dự lễ đưa quân năm 2023 tại xã Tân An)

Thực hiện nghiêm quyết định, quy định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng. Lực lượng thường trực sắp xếp đúng biên chế; Lực lượng dự bị động viên sắp xếp đạt 100%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 90,96%. Khả năng tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên và thực hiện các nhiệm vụ, quân số đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ đảng viên 19,17%; tổ chức tiếp nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương, đăng ký vào ngạch dự bị đạt 100%. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đúng Luật và Đề án của tỉnh, chiếm 1,07% so với dân số, tỷ lệ đảng viên 24,16%; 100% trung đội trưởng, ấp (khóm) đội trưởng là đảng viên; 100% chi bộ quân sự có chi ủy. Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 100% qua đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở trở lên; thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ ở cơ sở.

Nhìn chung trong những năm qua, tình hình chung có những khó khăn tác động, tuy nhiên kinh tế - xã hội huyện duy trì sự phát triển khá, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ; tập trung củng cố, phát triển kinh tế làm cơ sở cho đảm bảo quốc phòng, an ninh./.

Minh Kha 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 678
  • Trong tuần: 19,547
  • Tất cả: 2,468,635