Càng Long: 10 năm thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Vừa qua Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

(Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy – Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh triển khai NQTW 5 khóa XIII,

cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Trung tâm chính trị huyện)

Qua 10 năm thực hiện Quy định 164 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện cùng Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện được 267 cuộc, đạt 98,96%. Đối với các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, hằng năm mỗi xã mở từ 1 đến 2 lớp, giảng viên kiêm chức và chuyên trách của huyện tham gia giảng dạy

(Đồng chí Trần Minh Thanh, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Báo cáo viên cấp tỉnh triển khai chuyên đề tại Đảng bộ xã Tân Bình năm 2022)

Năm 2014, thực hiện nội dung học tập do Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn gồm có 7 chuyên đề; Năm 2019, Nội dung của cập nhật kiến thức gồm có 4 chuyên đề; Năm 2022, chọn 4 chuyên đề trong tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho tượng 4. Qua đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Mở 36 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, trong đó đối tượng 4 mở 2 lớp có 223 học viên dự; đối tượng 5 mở 34 lớp có 6.200 lượt học viên tham gia học tập (năm 2014 mở 2 lớp cập nhật kiến thức cho dối tượng 4, có 223 học viên dự; năm 2019 mở 11 lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 5, có 2.900 học viên dự; năm 2022 mở 23 lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 5, có 3.300 học viên dự).

Trung tâm Chính trị huyện, trong những năm qua đã thực hiện tốt đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỷ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện; tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 685
  • Trong tuần: 19,554
  • Tất cả: 2,468,642