Càng Long: Qua một năm thực hiện việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết kết quả thực hiện chỉ thị 28-CT/TW ngày 20/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Kết quả thực hiện trong năm 2022, nhìn chung các cấp ủy cơ sở có tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên. Việc xem xét cho đảng viên ra khỏi Đảng đều được thực hiện đúng quy trình Hướng của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, từ đó hạn chế được số đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. 

(Đồng chí Trần Minh Thanh, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo tại lớp bồi dưỡng,

nhận thức về Đảng, trường chính trị huyện)

Ngay từ đầu năm Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên, chọn quần chúng ưu tú đưa đi học lớp cảm tình đảng nhằm hạn chế tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới có 102 đảng viên và 173 quần chúng tham gia lớp nhận thức bồi dưỡng kết nạp đảng. Qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét tạo nguồn và kết nạp được 134 đảng viên, đạt 134 % chỉ tiêu Nghị quyết để ra. Đảng viên được kết nạp là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn, đặc biệt quan trọng về tiêu chuẩn người vào Đảng phải đảm bảo theo quy định tiêu chuẩn chính trị.

Tuy nhiên, trong năm 2022 tổng số đảng viên được rà soát, sàng lọc là 65 trường hợp. Quyết định cho 31 đảng viên ra khỏi Đảng, số khắc phục sửa chữa tốt 10 đảng viên đã nộp đơn xin ra được chi bộ giáo dục, giúp đỡ, đang tiếp tục giáo dục giúp đỡ theo dõi nắm tình hình tư tưởng cho 19 đảng viên để có biện pháp sàng lọc kịp thời. Từ kết quả sàng lọc, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ đảng viên, việc phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau luôn cao hơn năm trước.

Việc giao nhiệm vụ và phân công công tác cho đảng viên được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên; ngay từ đầu năm các chi bộ ra nhiệm vụ phân công công tác cho đảng viên được thực hiện tốt đạt tỷ lệ trên 99%; riêng các chi bộ cơ quan, trường học đạt 100%. Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tnh ủy, tiến hành nắm lại tình hình đảng viên, về điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình, năng lực công tác của từng đồng chí để sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ cho phù hợp, các đảng viên được phân công phù hợp với khả năng, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với việc cho đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác tùy vào điều kiện hoàn cảnh của đảng viên, được thực hiện dân chủ trong chi bộ, đúng quy định.

Minh Kha

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 637
  • Trong tuần: 19,506
  • Tất cả: 2,468,594