Càng Long 20 năm xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm xây dựng nông thôn mới

Xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, sau khi tiếp thu Nghị quyết của Đảng các cấp và kết hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh  Trà Vinh về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Nông thôn mới”, Phòng Văn hoá và Thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới” trên địa bàn huyện và phối hợp các ngành các ngành, các xã tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, trong thực hiện 6 tháng và hàng năm có tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm.

Sau khi xây dựng nông thôn mới

Trong 20 năm qua huyện và xã, thị trấn đã thực hiện tuyên truyền được 4.676 cuộc có 156.238 lượt người tham dự. Ngoài tuyên truyền trực tiếp cho người dân, ban chỉ đạo huyện còn cấp phát các tài liệu tuyên truyền khác cho địa phương như: cấp 5.000 cuốn sổ tay và hơn 20.000 tài liệu bướm, 138 đĩa CD ( gồm 02 thứ tiếng Kinh và Khmer) hướng dẫn xây dựng nông thôn mới.

Từ khi thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến nay tình hình phát động, đăng ký thực hiện xây dựng gia đình văn hóa tại địa phương   có nhiều chuyển biến tích cực, việc xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm được thuận lợi hơn, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa và gia đình văn hóa tiêu biểu tăng lên hàng năm. Toàn huyện hiện có 39.401 hộ. Đã tham gia đăng ký 36.515 hộ thực hiện nếp sống văn minh gia đình văn hóa chiếm 96,4%, đã công nhận 35.597/39.401  chiếm 90,34% tổng số hộ toàn huyện. Đến nay toàn huyện hiện có 121 ấp – khóm; có 97/111 ấp văn hóa, ấp nông thôn mới và 10 khóm văn hóa (theo thông tư 12/2010/BVHTT-DL) chiếm tỷ lệ 87,39% ấp - khóm trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 43/43 cơ quan ngành huyện đạt chuẩn cơ quan văn hóa chiếm tỷ lệ 100%; cơ quan cấp xã - thị trấn 69/82 chiếm tỷ lệ  84.1%; trường học văn hóa 58/69 chiếm tỷ lệ 84,1%.  Đến nay toàn huyện hiện có 13/13 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới chiếm tỷ lệ 100%; Thị trấn Càng Long đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trước  khi xây dựng nông thôn mới

 

Các thiết chế văn hóa ngày càng được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay toàn huyện có 08 xã có nhà văn hóa xã đạt chuẩn có diện tích 500 m2 trở lên có từ 200 - 350 chỗ ngồi; có 75/121 nhà văn hóa ấp đạt chuẩn có sức chứa trên 100 chỗ ngồi chiếm tỷ lệ 60% và có 06/13 xã có sân vận động có diện tích từ 4.500 m2 trở lên. Các xã còn lại  tuy diện tích chưa đạt chuẩn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân ở địa phương.

          Nhìn chung từ khi thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến nay, bộ mặt nông thôn của huyện không ngừng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó, từ đó góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế xã nhà không ngừng phát triển, hệ thống chính trị luôn được kiện toàn theo hướng trong sạch vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng gắn bó, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của huyện Đảng bộ, sự điều hành của Ủy ban nhân dân huyện.

          thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới là phải vận động toàn xã hội tham gia, trong đó Nhà nước có vai trò hướng dẫn hỗ trợ dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Do đó cần huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện lồng ghép các chương trình dự án và phát động toàn dân chung tay xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị và người dân nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng chiến lược của chương trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm tạo sự đồng thuận để phát huy các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Nông thôn mới phải tập trung vào mục tiêu nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Khi chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên sẽ là điều kiện tiên quyết để người dân tham gia tích cực vào các cuộc vận động. Phát động phong trào thi đua rộng rãi trong nhân dân thay đổi nếp sống lạc hậu, tư tưởng tự phát; tham gia chung tay xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Nông thôn mới, tự chỉnh trang nhà ở và môi trường sống xung quanh xanh, sạch, đẹp. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải thống nhất vai trò chủ thể thực hiện xây dựng nông thôn mới là do người dân làm chủ. Vì vậy, trong quá trình thực hiện phải phát huy dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Nông thôn mới phải đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, vì vậy phải tạo điều kiện cho người dân tham gia ngay từ khâu lập quy hoạch, lập dự án; thực hiện công khai, minh bạch các nguồn vốn của dân đóng góp, vai trò của người dân trong việc giám sát cộng đồng tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện.

 

          Sau 20 năm thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới đã đạt được những thành tự đáng kể, đây cũng là tiền đề để cuối năm 2020 Trung ương công nhận huyện Nông thôn mới./.

                                                                                        Thanh Bình

                                                                             Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 542
  • Trong tuần: 7,547
  • Tất cả: 617,739