Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 15/6/2021 của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện về “Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Càng Long năm 2021”

Theo kế hoạch, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Càng Long, với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực với phương châm “phát huy nội lực là chính” phù hợp với cấp ủy, chính quyền và thực tiễn ở địa phương; qua đó nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay mang lại hiệu quả cao trong việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

(Tháng 4/2021 Càng Long được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới)

Nội dung thi đua được Ban Chỉ đạo phát động là: Phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa, phát huy nội lực, huy động công sức, cơ sở vật chất phù hợp cho xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu hoàn thành việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo có chất lượng nhằm nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần cho cư dân vùng nông thôn.

Tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể ngành huyện: Thực hiện tốt, tích cực, tiêu biểu nhiệm vụ của ngành trong công tác xây dựng nông thôn mới; Tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm thúc đẩy việc xây dựng nông thôn mới cho cơ sở đạt hiệu quả cao; Thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ làm chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể cấp xã: Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt theo kế hoạch đã đăng ký với Ban chỉ đạo huyện trong năm 2021, đồng thời là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới.

Tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể ở ấp: Ban Phát triển ấp hoàn thành 5 tiêu chuẩn ấp văn hóa, nông thôn mới và 3 tiêu chuẩn hộ gia đình văn hóa, nông thôn mới và 8 tiêu chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiêu chuẩn thi đua đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức phải nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp cụ thể mang lại hiệu quả trong việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới; Đối với hộ dân cư nông thôn phải đạt 3 tiêu chuẩn hộ gia đình văn hóa, nông thôn mới mang tính tiêu biểu, có tinh thần giúp đỡ cộng đồng và có những hỗ trợ đắc lực đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Về hình thức khen thưởng: Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp hoàn thành xuất sắc góp phần về đích xã Nông thôn mới nâng cao (do tỉnh phân bổ). Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho Ban Chỉ đạo các xã và cá nhân hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 (dự kiến 05 tập thể và 45 cá nhân). Khen thưởng cho các ấp đạt chuẩn nông thôn mới và các cá nhân tiêu biểu (dự kiến 11 tập thể và 77 cá nhân). Khen thưởng cho các ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và các cá nhân tiêu biểu (dự kiến 70 cá nhân).

Đề xuất khen thưởng: 01 giải nhất đối với tập thể, tiền thưởng kèm theo là 5.000.000 đồng; 02 giải nhì đối với tập thể, tiền thưởng kèm theo là 3.000.000 đồng; 03 giải ba đối với tập thể, tiền thưởng kèm theo là 2.000.000 đồng; 05 giải khuyến khích đối với tập thể, tiền thưởng kèm theo là 1.000.000 đồng; Khen thưởng cho cá nhân theo quy định của Luật thi đua Khen thưởng.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1026
  • Trong tuần: 10,221
  • Tất cả: 978,459