Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ huyện (Ban Chỉ đạo huyện) Càng Long chọn địa bàn xã Tân An và Trung tâm GDNN – GDTX huyện để chỉ đạo tổ chức phần lễ “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.
Vừa qua, Ban Chỉ đạo xã Tân An và Trung tâm GDNN – GDTX huyện tổ chức phần lễ “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023; ngày 09/8/2023 Công an huyện tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023), 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2023). 

Ảnh: Quang cảnh Ngày Hội

Qua theo dõi việc triển khai thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và qua báo cáo về tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của các địa phương cũng như trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhận thấy rằng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện tiếp tục được phát huy mạnh mẽ và từng bước phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, gắn kết chặt chẽ với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Nhiều mô hình quần chúng tự quản về ANTT ở cơ sở được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội xã hội, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nhà đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao mà nghị quyết Huyện Đảng bộ đã đề ra.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là dịp để cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh và Nhân dân ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ; để ghi nhận những đóng góp to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công nhân viên đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Thăm hỏi gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, các vị chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, lực lượng nòng cốt, người có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho các em học sinh… Qua đó đã vận động Công an tỉnh Trà Vinh tặng 50 triệu đồng (năm mươi triệu đồng) xây dựng căn nhà đồng đội cho một đồng chí Công an viên bán chuyên trách khó khăn về nhà ở, 20 phần quà cho 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 8 triệu đồng (tám triệu đồng), 10 phần quà cho 10 em học sinh có thành tích xuất sắc, trị giá 5 triệu đồng (năm triệu đồng).

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” còn diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm ôn lại khí thế hòa hùng của Cách mạng Tháng 8, chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023), 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2023). Trong đó, đáng chú ý là tổ chức thành công giải bóng đá nam, với 04 đội bóng tham dự gồm: Đội bóng khối doanh nghiệp, Đội bóng Trung tâm GDNN – GDTX huyện, đội bóng Chi đoàn Công an huyện và đội bóng xã Tân An; các đội bóng thi đấu nhiệt tình với tinh thần thể thao, giao lưu, học hỏi, tạo được sân chơi lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, công chức. Qua đó, Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm, cờ giải cho 04 đội bóng tham dự giải.

Qua chỉ đạo các hoạt động của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Tân An và Trung tâm GDNN – GDTX huyện, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện khen thưởng gồm 05 tập thể, 04 cá nhân (02 tập thể được tặng Bằng khen UBND tỉnh, 02 tập thể được tặng Giấy Công an tỉnh, 01 tập thể được tặng giấy khen UBND huyện; 01 cá nhân được tặng Giấy Công an tỉnh, 03 cá nhân được tặng giấy khen UBND huyện). Đó là sự động viên, khích lệ tạo động lực để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo các hoạt động của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo huyện, quán triệt để tiếp tục thực hiện hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và phát huy vai trò của hệ thống chính trị và Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương, thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Ảnh: Phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Nhủ - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã cần thấm nhuần quan điểm “Sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

2. Lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các tổ chức đoàn thể các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an. Chủ động tham mưu, đề xuất, hướng dẫn các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chung của huyện nhà.

3. Thường xuyên nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, hội viên đoàn thể, lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Nhân dân nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và vai trò to lớn của cán bộ Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với lực lượng Quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh Trà Vinh “Xanh, văn minh, hiện đại”.

5. Quan tâm công tác củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các lực lực lượng ở cơ sở trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thông báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm giúp Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững mối liên hệ giữa Ðảng với nhân dân, tăng cường đoàn kết quân dân.

6. Duy trì tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vào dịp 19/8 hàng năm nhằm biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời là dịp tổng kết, đánh giá phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào; phổ biến và nhân rộng những điển hình tiên tiến kinh nghiệm hay, cách làm tốt nhằm từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

7.  Để tiếp tục hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”  đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” ở cơ quan, đơn vị mình bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới./

Văn Đẳng

Công an huyện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 1 160
  • Tất cả: 3496297
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.