Càng Long nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức, tự giác chấp hành của cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Thường trực Huyện ủy có Báo cáo số 324-BC/HU về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Báo cáo nêu rõ, trong năm qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung, mô hình có hiệu quả nhất là vận dụng những nơi có điều kiện dễ mời dân như: Chùa, Nhà thờ, Thánh thất, các Trường học, Chi, Tổ hội, Câu lạc bộ các đoàn thể để tuyên truyền. Qua tuyên truyền nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, hội viên các đoàn thể, Nhân dân và bà con phật tử, tín đồ tôn giáo được nâng lên. Từ đó, từng cán bộ, đảng viên cũng xác định việc tìm hiểu pháp luật, học tập pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên gắn với công tác chuyên môn. Thủ trưởng các ngành đã có sự quan tâm chỉ đạo nhiều hơn đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, có tác động tốt đến ý thức chấp hành pháp luật cho mọi người.

(Buổi triển khai kết quả phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị

năm 2022 tại Trung tâm chính trị huyện)

Các ngành, các xã, thị trấn phối hợp tham gia tuyên truyền bằng nhiều hình thức có hiệu quả như qua hội thi, qua hình ảnh trực quan, trên Đài truyền thanh, thông qua tờ bướm, tờ rơi, cụm pano, qua hoạt động hòa giải, qua tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý… đã góp phần tác động đến ý thức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh và nhân dân hiểu được pháp luật và chấp hành pháp luật.

Tủ sách pháp luật và đường truyền nối mạng internet cũng được lãnh đạo quan tâm, việc quản lý khai thác, sử dụng để tra cứu pháp luật nhanh lẹ có hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

Tuy nhiên Báo cáo cũng nhận định những hạn chế còn gặp phải như công tác phổ biến giáo dục pháp luật triển khai trong thời gian qua chưa đều khắp, chưa tập trung sâu rộng, lực lượng báo cáo viên còn kiêm nhiệm, đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn thiếu và thay đổi nhiều, việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng cho lực lượng này chưa thường xuyên, một số ngành và các xã, thị trấn chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác này.

Trong thời gian tới Thường trực Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/5/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy “về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân”. Tăng cường vai trò đầu mối tham mưu, phối hợp của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả; kiện toàn lại Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật của huyện. Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Trà Vinh, trợ giúp pháp lý lưu động cho các xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc. Các xã, thị trấn chỉ đạo Trạm Truyền thanh phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch giới thiệu văn bản pháp luật và giải thích, giải đáp pháp luật hàng tháng có 04 buổi trên Trạm Truyền thanh.

Minh Kha

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 11793
  • Trong tuần: 73,548
  • Tất cả: 2,901,176