English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 4850

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 14/12, tại điểm cầu Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Kim Ngọc Thái – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lâm Minh Đằng – Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí  Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh. 

Hội nghị đối ngoại toàn quốc tại Trà Vinh

Báo cáo thành tựu đạt được của công tác đối ngoại, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng: dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, đối ngoại thời kỳ đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước trong 35 năm qua. Trong tổng thể các thành tựu của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, chủ động triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực, toàn diện.

Các tham luận trình bày tại hội nghị nhấn mạnh: nhìn tổng thể, đối ngoại đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng và quản lý thống nhất của Nhà nước, phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc và hệ thống chính trị. Các ý kiến cho rằng: trong 5 đến 10 năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo và tác động nhiều mặt đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước ta. Các thách thức có thể gay gắt hơn, song Việt Nam cũng đứng trước nhiều cơ hội mới, trong hoàn cảnh đó, sự lãnh đạo của Đảng cùng với thế và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới là nhân tố quyết định để thực hiện thành công các mục tiêu đối ngoại.

Riêng đối với tỉnh Trà Vinh, hoạt động đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua đạt được một số kết quả khá rõ nét. Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Trà Vinh có khoảng 28.000 người đang định cư tại các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại bộ phận bà con đã có địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng trong xã hội nước sở tại. Người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết và luôn hướng về đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao đặc sắc và rất riêng của chúng ta, đó là thấm đượm tinh thần cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam, đoàn kết nhân ái nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc nền tảng và tư tưởng chỉ đạo của đối ngoại thời kỳ đổi mới mà nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định, đó là: thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Ý chí tự lực, tự cường và nội lực quyết định, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước và triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII đã đề ra, Tổng Bí thư đề nghị đối ngoại cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức tổ chức hoạt động, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện./.

              Xuân Kha  

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 302
  • Hôm nay: 5374
  • Trong tuần: 153,897
  • Tất cả: 40,780,154

Chung nhan Tin Nhiem Mang