English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 3533

Tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4158/UBND-THNV về việc tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác thống kê nhà nước. Để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và định hướng cơ sở xây dựng Kế hoạch năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

-  Thực hiện tốt việc chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính cho Cục Thống kê; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đúng biểu mẫu, thời gian quy định gửi Cục Thống kê Trà Vinh; ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng tháng, quý gửi Cục Thống kê số liệu về tình hình kinh tế - xã hội.

- Hàng tháng vào ngày 20, giao Cục thống kê chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức họp để thống nhất số liệu các ngành; đồng thời, số liệu định kỳ thống kê phải thống nhất, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến trước khi cung cấp cho Tổng Cục Thống kê.

- Phối hợp thực hiện các cuộc điều tra trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng thống kê phục vụ công tác, chỉ đạo, điều hành cho Lãnh đạo tỉnh.

- Phối hợp các ngành, địa phương có liên quan xây dựng quy chế phối hợp trong công tác thống kê, chia sẻ thống kê về lĩnh vực có liên quan; thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị không cung cấp, cung cấp không đầy đủ số liệu thống kê, thời gian gửi báo cáo theo quy định; đồng thời, đề xuất xử phạt các đơn vị đó theo quy định.

Trang Thanh

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 242
  • Hôm nay: 28256
  • Trong tuần: 300,134
  • Tất cả: 48,889,704

Chung nhan Tin Nhiem Mang