English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 4996

Kế hoạch phát triển kinh tế biển giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

UBND tỉnh vừa có có quyết định ban hành kế hoạch phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Trà Vinh khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế năng lượng tái tạo

phấn đấu đến năm 2045 đạt tổng công suất điện gió  33.787 MW

 Kế hoạch phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh được ban hành nhằm cụ thế hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình số 21-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; lấy kinh tế biển và khu kinh tế Định An làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Trên cơ sở đó, phân định lộ trình thực hiện cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực đầu tư, đưa tỉnh Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; khắc phục tốt tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển.

Kế hoạch phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2025 giá trị tăng thêm ngành thủy sản tăng trưởng bình quân 5%/năm; sản lượng thủy sản đạt khoảng 300.000 tấn/năm (trong đó nuôi trồng 200.000 tấn, khai thác 100.000 tấn); du lịch biển tăng trưởng bình quân hàng năm 15% và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 46.500 MW, trong đó: Điện gió (công suất 33.787 MW); Điện mặt trời (công suất 7.587 MW); Điện khí (công suất 5.000 MW); Điện sinh khối (công suất 110 MW); Điện rác (công suất 21,13 MW).

Kế hoạch phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển Khu Kinh tế Định An và hoàn thiện một số hạng mục kết cấu hạ tầng quan trọng về kinh tế biển và logistics. Phát triển giao thông vận tải biển. Phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) trên vùng biển của tỉnh phục vụ sản xuất, sinh hoạt, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát huy tối đa tiềm năng sử dụng đất bãi bồi ven biển. Bảo vệ môi trường, phát triển rừng và du lịch sinh thái biển, ven biển. Phát triển ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu, cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ. Chuyển đổi các mô hình nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ sang nuôi công nghiệp, quy mô lớn với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá, hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển. Nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch mới, tăng cường mối liên kết giữa các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh,... 

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển giáo dục, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên vùng biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu,… trên vùng biển và ven biển của tỉnh. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống biển xâm thực, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn…, ứng phó có hiệu quả các vấn đề về ô nhiễm, sự cố môi trường biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Kế hoạch đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế biển như: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của kinh tế biển, xác định phát triển kinh tế biển là động lực quan trọng và là nhiệm vụ của hệ thống chính trị; rà soát, xây dựng đồng bộ các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển; tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, tích hợp cụ thể các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; rà soát, triển khai quy hoạch Khu Kinh tế Định An, hoàn thành đưa vào sử dụng bến cảng tổng hợp Định An và các công trình hạ tầng giao thông, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cấp và mở rộng dịch vụ cảng cá Định An; khôi phục Làng nghề chế biến thủy sản Mỹ Long (huyện Cầu Ngang) và Đông Hải (huyện Duyên Hải). Thành lập, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã hậu cần nghề cá trên biển. Đẩy mạnh phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ; xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa người dân vùng biển, nhất là lễ nghi, tín ngưỡng, thói quen, kinh nghiệm thích nghi với môi trường biển, văn hóa ẩm thực, văn hóa đánh bắt và bảo vệ môi trường biển, bảo vệ đa dạng sinh học biển.

Q.M (Nguồn: Quyết định số 795/QĐ-UBND)

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 159
  • Hôm nay: 11524
  • Trong tuần: 179,931
  • Tất cả: 40,931,516

Chung nhan Tin Nhiem Mang