English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 3637

Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình ký ban hành tại Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 13/5/2022.

Nhân viên y tế tiêm vaccin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh (Ảnh: L.Q.L)

Mục tiêu của chương trình là bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19; kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19; nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, thực hiện các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến; bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch Covid-19; bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống dịch; bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của nhân dân.

Về nhiệm vụ, giải pháp y tế, các đơn vị phải tăng cường bao phủ vắc xin phòng Covid-19. Triển khai thực hiện việc tiêm vắc xin mũi thứ 4 cho người lớn và mũi thứ 3 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi và tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi ngay khi có chỉ đạo và được phân bổ nguồn vắc xin. Tăng cường giám sát phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh thực hiện việc sắp xếp, củng cố hệ thống y tế; nâng cao năng lực của y tế dự phòng, y tế cơ sở, năng lực khám, chữa bệnh; bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ cho người làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình bệnh dịch để vi phạm pháp luật, quy định về phòng, chống dịch. Chủ động bám sát, nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tâm lý người dân vùng dịch.

Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tăng cường triển khai, ứng dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nắm sát các đối tượng cần trợ giúp về an sinh xã hội; rà soát để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, tránh bỏ sót, tránh thất thoát.

Về tài chính, hậu cần, cần bảo đảm đủ thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị... theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng cho các kịch bản phòng, chống dịch.  Bảo đảm nguồn tài chính cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở huy động tổng thể nguồn lực…

Bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của người dân. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch. Triển khai công tác phòng, chống dịch trong sản xuất, giao thông vận tải và lưu thông, vận chuyển hàng hóa bảo đảm không bị gián đoạn. Người dân, người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền…

Triển khai hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò nòng cốt của UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên. Tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; khuyến khích các hoạt động thiện nguyện.

Nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch Covid-19 thông qua công tác thông tin, giáo dục, truyền thông. Triển khai thống nhất và có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, báo cáo và cung cấp thông tin về vắc xin, xét nghiệm, điều trị, hậu cần, an sinh xã hội... Xây dựng và thực hiện các phương án bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Thúc đẩy chuyển đổi số y tế.

Cập nhật, xây dựng và triển khai các kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19

Chương trình này được thực hiện trong thời gian 2 năm 2022 - 2023. Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm 2024, Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá tình hình và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch này hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế.

P.A

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 188
  • Hôm nay: 5010
  • Trong tuần: 162,839
  • Tất cả: 40,991,029

Chung nhan Tin Nhiem Mang