English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 3002

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Sáng ngày 21/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Đại biểu tham dự hội nghị phía đầu cầu tỉnh Trà Vinh

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tại điểm cầu Trà Vinh, dự hội nghị có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị sẽ được nghiên cứu, quán triệt 4 chuyên đề, gồm: "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ truyền đạt; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Trong sáng nay 21/7, các đại biểu đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Theo đó, Nghị quyết tiếp tục khẳng định: đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết này là hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nguồn lực đất đai,…

Cũng trong buổi sáng nay, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai đến các đại biểu Nghị quyết “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Mục tiêu tổng quát được đề ra trong Nghị quyết là nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân 5,5 đến 6%/năm và thu nhập của người dân nông thôn phấn đấu tăng gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020.

Vào buổi chiều, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ trình bày Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết nêu rõ: kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển, cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Theo chương trình đã đề ra, sáng mai, ngày 22/07, các đại biểu sẽ được quán triệt Nghị quyết “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ưởng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương triển khai…

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Ngọc Hồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 161
  • Hôm nay: 11429
  • Trong tuần: 179,836
  • Tất cả: 40,931,421

Chung nhan Tin Nhiem Mang