English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1417

Trà Vinh tham gia quán triệt các văn bản mới của Trung ương

Sáng ngày 11/8, tại Hà Nội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có ông Lâm Minh Đằng,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Đảng và các địa phương trong tỉnh. 

Trà Vinh tham gia quán triệt các văn bản mới của Trung ương

Hội nghị triển khai Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Vấn đề này, Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, tích cực của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới theo Kết luận số 34. Thông báo cũng nêu rõ là tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình: hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ, trưởng ban tổ chức cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện; chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Đối với Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026. Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; giai đoạn 2021 – 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016 – 2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016 – 2021. Biên chế được giao giai đoạn 2022 – 2026 không bao gồm lao động hợp đồng.

Hội nghị cũng được quán triệt Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và triển khai Quyết định về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026.

Xuân Kha  

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 323
  • Hôm nay: 9814
  • Trong tuần: 173,307
  • Tất cả: 40,838,004

Chung nhan Tin Nhiem Mang