English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2117

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ

Chiều ngày 30/9, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và biểu quyết nhân sự theo quy trình công tác quy hoạch bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường chủ trì cuộc họp

Theo Tờ trình số 76 của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Và căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi theo Quy định số 50 của Bộ Chính trị, đồng thời trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2 và bước 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo quy định, đây là những đồng chí đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt đạt số phiếu giới thiệu trên 50% so với tổng số đại biểu có mặt và đủ điều kiện để đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị này.

Trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 tại hội nghị cán bộ chủ chốt, bước 4 tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và yêu cầu về hệ số, cơ cấu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín đưa vào quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo Tờ trình số 77 của Thường trực Tỉnh ủy, kết quả thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch ở bước 4 cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau: có 88 đồng chí được quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và 15 đồng chí được quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là những đồng chí có số phiếu giới  thiệu đều đạt cao trên 50% so với tổng số đại biểu có mặt.

Căn cứ quy định số 50 của Bộ Chính trị và đặc điểm tình hình của địa phương, tỉnh phấn đấu cơ cấu tỷ lệ quy hoạch Tỉnh ủy theo hướng: cán bộ trẻ từ 15% trở lên, cán bộ nữ từ 25% trở lên và cán bộ dân tộc Khmer từ 20% trở lên.

Xuân Kha  

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 217
  • Hôm nay: 13144
  • Trong tuần: 170,973
  • Tất cả: 40,999,163

Chung nhan Tin Nhiem Mang