English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2617

Trà Vinh tham gia hội nghị trực tuyến về xây dựng Đảng

Chiều ngày 10/10, tại điểm cầu Hà Nội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc để đánh giá về công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2022. Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong tỉnh cùng tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.

Từ đầu năm đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu, cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quan trọng về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thực hiện cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch và phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền phân cấp ở 3 cấp; thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Đồng thời, chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, có nhiều cách làm hiệu quả trong quá trình tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đến nay, toàn ngành cơ bản thực hiện hoàn thành 16/19 Đề án thuộc chương trình công tác năm 2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó đã tham mưu Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 1 Nghị quyết, 5 Quy định, 10 Quyết định, 4 Kết luận, 2 Thông báo, 1 Kế hoạch và chủ trì ban hành 6 Hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng cho rằng: trong 9 tháng đầu năm, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa ban hành nhiều văn bản chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ; đề ra nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tập trung chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương có trao đổi ý kiến đề xuất của địa phương trước khi giao biên chế từng năm để địa phương chủ động, có lộ trình giảm biên chế cụ thể từng năm, đảm bảo số lượng biên chế được giao đến năm 2026 và đề nghị Trung ương xem xét thực hiện chế độ chính sách kiêm nhiệm chức danh theo Nghị quyết số 18 từ 10% lên 30 đến 50% nhằm khích lệ, tạo động lực cho cán bộ làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp tiếp tục hoàn thành chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ và chuẩn bị các hoạt động tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

            Xuân Kha  

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 285
  • Hôm nay: 4802
  • Trong tuần: 162,631
  • Tất cả: 40,990,821

Chung nhan Tin Nhiem Mang