English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 372/BC-UBND
Ngày ban hành 14/12/2020
Ngày hiệu lực 14/12/2020
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-372bc-ubnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang