English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 5253/UBND-KGVX
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm 5253.pdf