English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tuần từ ngày 07/12/2021 đến ngày 13/01/2022
Số ký hiệu văn bản 02/BC-VP
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 07/12/2021 đến ngày 13/01/2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-02. bao cao tuan 07.01.2022 den 13.01.2022.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang