English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo số: 249/BC-UBND tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2019
Số ký hiệu văn bản 249/BC-UBND
Ngày ban hành 09/10/2019
Ngày hiệu lực 09/10/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo số: 249/BC-UBND tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2019
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 249bc-ubnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang